Hulp aan Voedselbank Breda


Tijdens de bijeenkomst op eerste kerstdag, 25 december 2014, heeft  het Apostolisch Genootschap te Breda het startschot gegeven voor een actie om de Voedselbank te Breda structureel te ondersteunen.

De leden van het Apostolisch Genootschap te Breda zullen daartoe producten verzamelen om zo de Voedselbank in haar doelstellingen te ondersteunen. Die doelstellingen luiden (uit een brochure van de Voedselbank te Breda): '1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen, en 2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.'

Het doel van het Apostolisch Genootschap te Breda is om maandelijks een substantieel hoeveelheid producten in te zamelen en deze aan de Voedselbank te verstrekken zodat daarmee de doelstellingen van de Voedselbank ondersteund worden. In het bijzonder wil het Apostolisch Genootschap die producten leveren waaraan op dat moment bij de Voedselbank de meeste behoefte bestaat. Zo wil het Apostolisch Genootschap Breda in haar eigen directe omgeving invulling geven aan haar credo: 'in liefde werken aan een menswaardige samenleving'.

In een brochure van de Voedselbank te Breda is te lezen: ' De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk niet over financiele middelen van enige omvang beschikken. Deze mensen helpen wij door middel van het verstrekken van een gratis (economisch waardeloos) levensmiddelenpakket. Op dit moment (oktober 2014) delen we wekelijks aan 417 gezinnen, waarvan 638 volwassenen en 484 kinderen,  gratis levensmiddelen uit. '

De producten waaraan de Voedselbank op dit moment de meeste behoefte heeft en die derhalve binnen het Apostolisch Genootschap verzameld zullen worden zijn (uit een flyer van de Voedselbank Breda):

Op dit moment is er een grote behoefte aan:

 

Babyvoeding: standaard 1 + 2,

Luiers alle maten,
thee/koffie – koffiemelk
Brinta – ontbijtkoek,
rijst – pasta + saus – aardappelpuree -
glazen potje kippenbouillon

En wilt u meer weten over het werk van de Voedselbank Breda: zie de websites aan de rechterkant van deze pagina

In de afgelopen maand(en) heeft het Apostolisch Genootschap Breda de volgende producten afgegeven aan de Voedselbank Breda:

Zie voor daaraan voorafgaande periode(s):

1. voor 2015: zie bijgaand overzicht en grafiek

2. voor 2016: zie het overzicht hieronder:

maand

producten

baby voeding

luiers

koffie/ thee  

koffie-melk

pap (Brinta)

ontbijt- koek

rijst

pasta

pasta-saus

aardappel-puree

kippen-bouillon

overig

 2016
november + december 10 18 17 conservenvoedsel (5) + 1 appelstroop 
oktober 11 1 2+1 - 1 5 1 15conservenvoedsel (9) + soep (2) 
september14 11 16 conservenvoedsel (1) + 1 appelstroop 
augustus13 13 
 juni + juli1 zuigenlingen-melk + 9 potjes baby-voeding1 2 2 3 7 1 17 17 - -conservenvoedsel (3) + pannen-koekmeel (2) (div ontbijt-beleg (2) en crackers (2) 
 april + mei24 (+potten fruithapjes: 8)60031031820 0conservenvoedsel (5) + opvolgmelk (4) + div (1) + ontbijt-toebehoren (2) 
 febr + maart2 (pakken) + 13 (potten)10 24 23 nasikruiden (2) + koek (1) + jam (2 potten) 
 januari1330024 18 2smeerkaas (2) + soepstengels (1) + soep (4) + pindasaus (1) + babydoekjes (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren