Themagesprekken In Leiden Zuid-West


Maandelijks worden op verschillende plaatsen in Leiden Zuid-West themagesprekken gehouden. Een onderwerp dat voor iedereen van belang is wordt ingeleid. Daarna krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om zijn inbreng te hebben en de opvattingen van anderen te horen. Iedereen die dat wil kan aan deze gesprekken deelnemen.


De gesprekken vinden meestal plaats op de tweede woensdag van de maand om 10.30 uur in het Internetcafé van De Parelvissers, Bizetpad 8, Leiden.
Op de vierde woensdag van de maand om 10.30 uur in de Salon van Haagwijk, Beethovenstraat 2, Leiden.

Op de laatste woensdag van de maand om 20.00 uur in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden.


Het is niet alleen boeiend om naar anderen te luisteren, maar ook om zo mensen te leren kennen.
Inlichtingen bij Rob Tijdeman, tel. 071-5893046, e-mail: tijdeman@ziggo.nl


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren