Terug naar activiteitenoverzicht
Vanaf 16 september

Cursus Religieus-Humanisme

Baarn

In deze vierdelige cursus zal Hans Alma aan de hand van eigen onderzoek, haar boek 'Het verlangen naar zin' en met behulp van andere deskundigen, ingaan op de betekenis en ontwikkeling van religieus-humanisme. Er wordt vanuit gegaan dat het boek 'Het verlangen naar zin' voor de cursus is aangeschaft.

Alle cursusdagen zijn op zaterdagen van 10.00 uur - 15.00 uur en met lunch. Wil je deelnemen aan deze cursus? Meld je dan onderaan de pagina aan.

Eerste bijeenkomst – Zaterdag 16 september
Wederzijds kennismaken, een introductie op religieus-humanisme en wat te verwachten is van de cursus.

Tweede bijeenkomst – Zaterdag 23 september
Geschiedenis en ontwikkeling van het religieus-humanisme en het Apostolisch Genootschap in de bredere context van humanisme en vrijzinnigheid. Hoe kunnen we religieus-humanisme begrijpen in een historische context? En hoe verhoudt, dat wat wij nu religieus-humanisme noemen, zich tot de traditie waarin we staan? Wat kunnen we ervan leren, waardoor we dagelijks meer zin kunnen geven?

Derde bijeenkomst – Zaterdag 30 september
Compassie in relatie tot religieus-humanisme. Compassie heeft oude wortels en is zeker geen modewoord. Het speelt in verschillende religieuze tradities een rol en zal tijdens deze bijeenkomst daarom ook breder benaderd worden. Het zal onder anderen duidelijk worden dat compassie een zeker urgentie kent, niet vrijblijvend is en praktisch handelen vraagt.

Vierde bijeenkomst Zaterdag 7 oktober
Een praktische bijeenkomst aan de hand van de ‘verbeeldingscyclus’ die Hans Alma heeft ontwikkeld. Je gaat aan de slag met je verbeelding en je leert een methodiek om compassie, duurzaamheid en solidariteit te verbeelden en praktisch gestalte te geven in je eigen gemeenschap.

 

Inschrijven cursus Religieus-Humanisme

Waar en wanneer?

Datum
Vanaf 16 september
Tijd
10:00 - 15:00 uur
Locatie
Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn