Voor de pers


De wedstrijd Maak wat je raakt! is ontstaan vanuit de behoefte om van jongeren te horen wat ze werkelijk belangrijk vinden in het leven, hoe ze zichzelf zien - in relatie tot zichzelf, hun medemens en de maatschappij. Deze wedstrijd is een initiatief van het Apostolisch Genootschap. Iedere twee jaar vragen wij jongeren om een ontwerp te maken waarin zij laten zien wat hen raakt en dat zij kunnen delen. 

De opzet van de wedstrijd is steeds tweeledig: ontwerp iets en geef bij dat ontwerp in woorden weer wat je met het ontwerp beoogt. 

Voorgaande edities

  • 2013 Speel mee: ontwerp een voetbal en nodig een kind in je buurt en weeskinderen in Tanzania daarmee uit om mee te spelen (bovenbouw basisonderwijs)
  • 2011 Neem plaats: ontwerp een bankje waarop mensen die elkaar niet kennen elkaar ontmoeten (onderbouw voortgezet onderwijs)
  • 2009 Back to the roots: interview een oudere over een belangrijke gebeurtenis in zijn of haar leven (onderbouw voortgezet onderwijs)
  • 2007 Maak wat je raakt: ontwerp iets om bij je te dragen dat je er telkens aan doet herinneren wat jij belangrijk vindt (onderbouw voortgezet onderwijs)

Apostolisch Genootschap  

Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. 

Leden geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn mensen dus met elkaar verbonden. Dat geeft apostolischen een gevoel van verantwoordelijkheid en spoort ze aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. 

De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 actieve leden verspreid over 72 gemeenschappen. 

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie over Maak wat je raakt! 

  • Marijke Verduyn, projectleider Maak wat je raakt! 06 183 82 706 of mverduyn@apgen.nl

Voor meer informatie over het Apostolisch Genootschap:

  • Emiel Pijl, woordvoerder van het Apostolisch Genootschap: 06 337 25 731 of epijl@apgen.nl

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren