Informatie voor docenten


Waarom deze wedstrijd?

‘Nieuw!’ ‘Nu nóg beter!’ We leven in een wegwerpmaatschappij. Kijk maar eens hoeveel soms nog best goede spullen als grofvuil op straat worden gezet. Onze maatschappij bevordert een snelle vervanging van producten door mensen gevoelig te maken voor mode, regelmatig nieuwere versies van een product op de markt te brengen en door reparatie duurder te maken dan nieuwkoop. 

Daarom heet de editie 2015 Kapot waardevol.

In deze wedstrijd vragen wij jongeren: bedenk wat voor jou waardevol is, ook al is het kapot of beschadigd. Zoals je hond die maar drie poten heeft en waarvan sommige mensen zeggen: ‘Laat hem toch inslapen’. Je knuffelbeer van vroeger, waar allang een oor vanaf is. Het kapotte horloge van je opa. Of het kopje met een barst waaruit je als peutertje altijd dronk. 

We nodigen je van harte uit met je klassen mee te doen met deze wedstrijd!

Kerndoelen 

De wedstrijd Kapot waardevol sluit aan bij de volgende kerndoelen van het voortgezet onderwijs (onderbouw):

Nederlands

 • 1 De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken
 • 2 De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien

Mens en natuur:

 • 35 De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden

Mens en maatschappij:

 • 38 De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen
 • 39 De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren
 • 42 De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu
 • 43 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen

Kunst en cultuur:

 • 49 De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
 • 52 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars

Dit is de opdracht

Bedenk iets of iemand die beschadigd of kapot is, maar waardevol is voor jou. Maak er een selfie of selfie-filmpje mee. Upload de foto en het filmpje en schrijf op het wedstrijdformulier in maximaal 250 woorden waarom je deze foto of dit filmpje instuurt. Beantwoord hierbij in ieder geval de volgende vragen: 

 • Wie of wat heb je gefotografeerd of gefilmd?
 • Wat is het / hij / zij van jou?
 • Wat is beschadigd of ‘kapot’? 
 • Waar is het / hij / zij nu? (in een kast? In je kamer op een plank? Woont hij / zij / het bij jou?)
 • Welke waarde of betekenis heeft dit voorwerp, dier of deze mens voor jou? 

De jongeren kunnen hun filmpje of foto hier uploaden en hier ook het wedstrijdformulier invullen. De jury vindt bij het kiezen van de winnaar het verhaal bij de foto en filmpje  net zo belangrijk als de kwaliteit of originaliteit ervan. Foto’s en filmpjes zonder motivatie worden helaas niet beoordeeld, ook al zijn ze nog zo mooi.   

Dit kunnen deelnemers winnen

Eerste prijs:

 • Een hippe Lomography camera (Diana F+) met flitser
 • Een fotoshoot met vrienden en vriendinnen
 • Een workshop fotograferen samen met twee vrienden of vriendinnen

Tweede en derde prijs:

 • Een fotoshoot met vrienden en vriendinnen en een bioscoopbon ter waarde van 50 euro

Over Maak wat je raakt!

De tweejaarlijkse wedstrijd is een initiatief van het Apostolisch Genootschap. Deze wedstrijd is ontstaan vanuit de behoefte om van jongeren te horen wat ze werkelijk belangrijk vinden in het leven en hoe ze zichzelf zien - in relatie tot zichzelf, hun medemens en de maatschappij. 

Opzet van de wedstrijd is steeds tweeledig: ontwerp iets en geef bij dat ontwerp in woorden weer wat je met het ontwerp beoogt. 


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren