Jaarverslag 2019

Organisatie

 

De landelijke organisatie heeft als hoofdtaken organisatieontwikkeling op inhoud en aanbod, leden en medewerkers daarover informeren en het facilitair en logistiek ondersteunen van gemeenschappen. In 2019 werkte de landelijke organisatie met ad ultimo 51,13 FTE en vele trouwe vaste vrijwilligers.

We zijn een compacte organisatie met een overzichtelijke opzet: bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, geestelijke verzorging en Dienstencentrum.

Elk met een eigen rol: het bestuur ontwikkelt beleid, de geestelijke verzorging verzorgt de pastorale aansturing, de raad van toezicht controleert het bestuur, het dienstencentrum is algemeen dienstverlenend voor alle gemeenschappen en de ondernemingsraad functioneert zoals de wetgever dit heeft bedoeld. Op een tweede niveau is de uitwisseling en aansturing van processen geregeld. Hier functioneren de drie programmaleiders (ontwikkeling geloofsgemeenschappen, maatschappelijke betrokkenheid en iederal) en van het dienstencentrum de afdelingshoofden inhoud en verdieping, marketingcommunicatie en uitvoering, beheer en ondersteuning samen met de voorzitter van het functioneel overleg. Alle eindverantwoordelijkheid ligt ook hier bij het bestuur. De bestuurscultuur is toegankelijk en transparant.

Bestuur

Het bestuur van Apostolisch Genootschap is onbezoldigd en heeft als taakverdeling:

Raad van toezicht

Projectmatig werken

De afgelopen jaren groeide het Dienstencentrum in omvang en aantal projecten. Om het grotere Dienstencentrum zo doelmatig mogelijk te houden, besloten we ons met een externe adviseur te trainen in projectmatig werken. Met positief resultaat: de samenwerking tussen verschillende afdelingen is zowel transparanter als effectiever geworden. Door van projecten zowel uitgangspunt als verwachtingen als eindresultaat meteen te beschrijven behoort het klassieke ‘project zonder einddatum’ voortaan tot het verleden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zoals al geformuleerd in 2018: het Dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap

In 2019 leidde dit o.a. tot het besluit dat lunches en maaltijden die we als organisatie personeel en bezoekers aanbieden voortaan vleesloos zijn. Verder zijn sinds 2019 waar mogelijk alle leasevoertuigen van het genootschap elektrisch.

Samenwerkingen

Landelijk werken we in verschillende verbanden samen met vrijzinnige levensbeschouwelijke organisaties. Zo hebben we samen met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vrijzinnigen Nederland en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten het platform zininopvoeding.nl. Ook nemen we met deze organisaties en de Remonstranten deel aan het vrijzinnigenberaad.

Met PAX werken we nauw samen rondom de Vredeweek in september. Veel van onze gemeenschappen zijn Ambassade van Vrede. Verder zoeken we naar samenwerking met de Humanistische Alliantie. Op lokaal niveau werken veel gemeenschappen samen met allerlei maatschappelijke, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.