Jaarverslag 2019

Reguliere activiteiten en resultaten

In 2019 zorgde Apostolisch Genootschap voor continuïteit van de geloofsbeleving van zijn leden en andere belangstellenden. Met name door de ondersteuning van 69 geloofsgemeenschappen in Nederland (en vier in het buitenland) en de landelijke organisatie. We zetten grote stappen in het realiseren van de meerjarenvisie 2017-2022: krachtige geloofsgemeenschappen op zoveel mogelijk plekken, ontmoetingen voor zingeving en levenskunst voor een brede groep zinzoekers en concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit alles in het kader van onze doelstelling: mensen inspireren liefdevol te leven en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving met meer compassie en solidariteit.

Leden en sympathisanten in cijfers

Per 31 december 2019 registreerden we 9.838 leden, 2.586 jeugdleden, 220 aspirantleden en 1.240 sympathisanten. Totaal: 13.884.

Inspiratieactiviteiten in cijfers

Wekelijks kwamen gemiddeld 4.100 mensen samen in zondagse erediensten.

17 muzieksamenkomsten ‘Laat je horen!’ met in totaal 4.490 deelnemers/bezoekers.

De jongerenconferentie ‘Maak wat je raakt’ trok bijna 850 jongeren van 15 tot 30 jaar. 450 jongeren bezochten de jongerendienst in Arnhem.

Er waren 11 landelijke of regionale bijeenkomsten voor 6 tot 12-jarigen en/of hun ouders.

De Tweedekringdag werd bezocht door 229 jongeren van 12 tot 15 jaar.

Op eerste paasdag kwamen 1.773 geestelijk verzorgers, hun partners en andere leden samen in de Doelen in Rotterdam.

Op de voorgangersconferentie in november verdiepten 117 voorgangers zich in De stoel van de toekomst.

Er waren 25 themaontmoetingen en vele andere ontmoetingen over zingeving en levenskunst.

Via de radio bereikten we 2,4 miljoen luisteraars met onze reclamespots.

De regionale promotiecampagnes rond de themaontmoetingen via social media bereikten 330.000 mensen.

De gehele campagne bracht 37.000 bezoekers naar de website vindhetantwoordinjezelf.nl, wat leidde tot meer dan vierhonderd niet-apostolische deelnemers aan themaontmoetingen.

VANDAAG-magazine (met 9.039 abonnees) verscheen vier keer.

Op 24 december was de kerstwijding ‘Laat liefde lichten’ in 69 gemeenschappen.

Activiteiten in de samenleving

Apostolische vrijwilligers zetten zich in voor tientallen maatschappelijke initiatieven, zoals het organiseren van Vredesweekbijeenkomsten, meevaren met de Utrechtse Canal Pride, het maken van droomdekentjes voor zieke kinderen, het besturen van goededoelenorganisaties WereldWijd voor Kinderen en Les Oiseaux Bleus en nog meer.

Publicatie van 14 verbindende opiniestukken in de media.

Organisatie

De landelijke organisatie groeide van 57 naar 60 betrokken medewerkers (51,13 fte) en veel trouwe vaste vrijwilligers.

Er zijn 101 voorgangers, waarvan vijf in het buitenland.

Wekelijks werkten honderden vrijwilligers in geestelijke en jeugdverzorging en verder aan en in zang, muziek, tuinonderhoud, schoonmaak, etc.