Jaarverslag 2019

En nu: toekomstige activiteiten en begroting

We kijken met vertrouwen naar de toekomst. De drie ambities uit de meerjarenvisie (versterking geloofsgemeenschappen, aanvullend aanbod aan zingevingsactiviteiten en actieve maatschappelijke betrokkenheid) zijn enthousiast gestart.

Eerste resultaten tonen dat we onze drie uitdagingen goed hebben gekozen. Ze passen bij het dna van de organisatie en ons geloofsverhaal, ze passen bij de mensen die het uitvoeren en ze passen bij de samenleving. Verdere uitbreiding is dan ook te verwachten.

De begroting van het genootschap biedt ook in de toekomst genoeg mogelijkheden om de ingezette koers langere tijd vol te houden. Daarmee dragen we bij aan de samenleving: door vrijzinnige en humanistische waarden te ondersteunen, gebaseerd op het geloof dat we als mensen gelijkwaardig zijn en zo duurzaam mogelijk met de aarde om moeten gaan.

We blijven daarbij realisten: of de wijze waarop we gemeenschappen vormen en erediensten vieren altijd hetzelfde blijft kan niemand voorspellen. Wijzigende omstandigheden vragen soms andere vormen. Daar zijn we niet bang voor, de koers is ingezet en de hieraan gekoppelde meerjarenbegroting is tot en met 2024 vastgesteld.