Alkmaar

Alkmaar is een levendige gemeenschap van geïnspireerde mensen die het belangrijk vinden regelmatig samen stil te staan bij zingeving en wat er belangrijk is in hun leven. Er is aandacht voor religieus gevoel, mogelijkheid tot het verdiepen en het bespreken van een praktische invulling van levensvragen. Er zijn ook activiteiten in een sociale setting, zoals gesprekken tussen leeftijdsgenoten en over thema’s waarin mensen elkaar kunnen leren kennen. Het is wat dat betreft ook een vrij hechte gemeenschap, waar men met elkaar meeleeft in goede en mindere tijden. Er is veel belangstelling voor muziek. Er is ruimte voor initiatieven en zelfontplooiing. Tenslotte staat men open voor samenwerking met andere levensbeschouwingen en organisaties.

Voorganger

Henk van der Wal

Mijn Apostolisch- zijn wordt duidelijk in de relatie met de ander of het andere, waarin ik tegelijkertijd mezelf ontmoet. Verbondenheid met schepping, de ander en met onszelf heeft voor mij alles te maken met ontmoeting en levenskunst.

Stuur mij een e-mail

Hans Zwart

Ons motto ‘in liefde werken aan een vredelievende en menswaardige wereld’ geeft voor mij helder en concreet aan waar ik me, vanuit mijn gevoel van verbondenheid met de schepping en mijn medemens, in de dagelijkse praktijk voor in wil zetten.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Alkmaar is een gemeenschap die zichtbaar in beweging wil zijn. Dat betekent dat we steeds op zoek zijn naar interne of externe activiteiten die het leven mooier  en zinvoller kunnen maken. Zo zijn wij lid van de Alkmaarse Raad van kerken, doen mee aan de week van de dialoog en de kerkennacht. Met enige regelmaat zijn er lezingen over religieuze en niet-religieuze onderwerpen met een praktische toepasbaarheid in het dagelijks leven. Zo start er binnenkort een reeks lezingen/workshops over waardenvol opvoeden, duurzame relaties, zelfontplooiing en omgaan met verlies. Ook stellen we ons gebouw graag open voor maatschappelijke activiteiten waar wij affiniteit mee hebben.

Contact

Alkmaar
Picassolaan 20
1816 MD Alkmaar
alkmaar@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via alkmaar@apgen.nl.