Almelo

Met ongeveer 140 leden van alle leeftijden vormen wij een levendige en warme gemeenschap. Wij streven ernaar om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn. Daarom zetten we ons in voor een meer menswaardige wereld, ieder op onze eigen plaats in de samenleving.

Op zondagmorgen komen we bij elkaar in een eredienst om elkaar te inspireren en bemoedigen. In deze dienst denken we na over de Weekbrief. De sfeer is ontspannen en er zijn vaste rituelen, maar er is ook veel ruimte voor improvisatie, zang en muziek.

Daarnaast ontmoeten we elkaar bij gespreksavonden of – middagen. En voor onze kinderen en jongeren zijn er verschillende kringen, waar ze zich op een speelse manier verdiepen in zichzelf, elkaar en de wereld. U bent van harte welkom – op zondagmorgen om 9.30 uur in ons gebouw aan de Reeststraat 2b, of bij een andere bijeenkomst.

Activiteiten zoals het schoonmaken en onderhoud van ons gebouw en de omliggende tuin zijn naast nuttig bezig zijn ook heel gezellig. 

Voorganger

Marcel Sissing

Mijn naam is Marcel Sissing en ik mag voorganger zijn van de bloeiende en actieve gemeenschap in Almelo. Ik wil er graag aan werken om deze wereld een stukje mooier te maken. Samen met de mensen om mij heen en de gemeenschap waarin we bij elkaar betrokken zijn in lief en leed.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

 • Zingen
  ‘We houden erg van zingen. We hebben een gemengd koor en een mannenkoor. Wilt u meezingen? U bent van harte welkom. 
 • Armoedepact
  We zijn partner van het Armoedepact Almelo.
 • DodenherdenkingJaarlijks leggen we tijdens de dodenherdenking op 4 mei, uit naam van ons Genootschap, een krans. Daarmee willen we uitdrukking geven aan het belang dat we hechten aan deze symboliek zodat we niet vergeten welk kostbaar goed vrijheid is en wat daarvoor is opgebracht. Ook denken en hopen we, door hierbij betrokken te zijn, mee te werken aan een beetje betere wereld.
 • Raad van KerkenWe zijn lid van de  Raad van Kerken in Almelo, omdat we geloven in de “kracht van verbinding”.  Daarom ook doen we enthousiast mee aan het gezamenlijke programma van de Raad. Ook doen we samen met de Raad mee aan de  Wereldgebedsdag en activiteiten in de Vredesweek.
 • Platform voor Religie, Cultuur en FilosofieWij zijn mede initiatiefnemer van het “ Platform voor religie, Cultuur en Filosofie, een vrijzinnig- humanistische netwerkorganisatie in Twente en de Achterhoek die activiteiten organiseert op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en mens/maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat heel veel mensen willen werken aan een mooiere wereld. Dit Platform verbindt mensen die dat ook willen. Daar willen we graag een een bijdrage aan leveren.
 • KerstconcertIeder jaar organiseren we een concert in kerstsfeer. Met deze activiteit willen we gezamenlijk toeleven naar Kerst.
 • Speelgoed- en boekenmarktHet is intussen een traditie geworden en we hebben een goede naam opgebouwd met het houden van een jaarlijkse speelgoed- en boekenmarkt. De opbrengst is voor een goed doel.

Agenda

Kijk op de agenda pagina van Almelo

Contact

Almelo
Reeststraat 2b
7607 LV Almelo
almelo@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Delden en Hengelo.

 • 5 augustus in Hengelo
 • 12 augustus in Hengelo
 • 19 augustus in Almelo
 • 26 augustus in Almelo
Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via almelo@apgen.nl.