Openhuis eredienst


Openhuis eredienst in Kerstsfeer

Toeleven naar Kerst 

Op zondag 10 december a.s. om 10:00 uur is er in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo een openhuis eredienst in Kerstsfeer. De Beeklustblaozers blazen vanaf 09:30 uur de dienst aan. De dienst heeft het karakter van een apostolische eredienst en wordt geleid door de heer Tim Kroes, geestelijk verzorger binnen het apostolisch genootschap. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.


Toeleven naar kerst

De eredienst is een belangrijk wekelijks terugkerende activiteit binnen het genootschap. In een ontspannen sfeer ontmoet men elkaar. Tijdens de eredienst wordt het religieus gevoel verbonden aan de wil om zinvol te leven. 

Tim Kroes leidt de eredienst. Daarin staat de weekbrief centraal: een geschreven actuele overdenking. Tim spreekt vanuit eigen levenservaring en inzichten en sluitaan op wat er leeft. Op deze tweede zondag van de maand is er ook een moment van herdenking en staan we stil bij de betekenis van mensen die zijn overleden.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren