Amstelveen

Het Apostolisch Genootschap in Amstelveen is een gemeenschap bestaande uit 140 leden - van jong tot oud. De wekelijkse dienst inspireert de leden in hun godsbeleving èn hun mens-zijn van alledag. Om de wereld steeds menswaardiger te maken. Ieder naar eigen vermogen en talenten.

Wij steunen elkaar bij het vinden van onze eigen weg en op de kruispunten van het leven. En we vinden het belangrijk om het leven samen te vieren! Wij zoeken de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwing en cultuur. Zo stellen wij ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

R. Weeda

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Ieder vult het lidmaatschap in op eigen manier in de eigen leefomgeving. Binnen de Amstelveense gemeente is van alles te doen zoals zang en muziek, jeugdwerk, ziekenbezoek, gespreksgroepen. De verbinding met de samenleving wordt o.a. gevonden in de deelname aan de voedselbank, de nationale dag van de dialoog en in het maken van droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen. Op de 4 mei-herdenking en rond Pasen, Pinksteren en Kerst worden speciale samenkomsten georganiseerd. Loop op zondagmorgen gerust binnen tegen half tien. Je bent hartelijk welkom. 

Via deze site is de oecumenische dienst van 17-06 af te luisteren 
Kruiskerk-Amstelveen

Het gebouw staat in de wijk Elsrijk
Informatie over de wijk Stadsdorp Elsrijk   

Er worden regelmatig samenkomsten samen met
Openlucht theater Elsrijk gepland.


Agenda:

Op   5 aug.,19 aug.,7 okt. en 2 dec. 2018 is er in Amstelveen geen eredienst. U bent dan van harte welkom in onze plaats van samenkomst Amsterdam-Slotervaart.

Contact

Amstelveen
Graaf Aelbrechtlaan 138-140
1181 SZ Amstelveen
amstelveen@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Amsterdam-Slotervaart.

  • 29 juli in Amstelveen
  • 5 augustus in Amsterdam-Slotervaart
  • 12 augustus in Amstelveen
  • 19 augustus in Amsterdam-Slotervaart

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via amstelveen@apgen.nl.