Apeldoorn

De gemeenschap Apeldoorn bestaat uit circa 165 personen en kenmerkt zich door een warm gemeenschapsleven, openheid en externe contacten. Er is een grote betrokkenheid en een sterke onderlinge band. Wij denken na over de zin van ons leven en willen werken aan een menswaardige wereld. Dit helpt ons om keuzes te maken in onze dagelijkse omstandigheden en stil te staan bij de waarden van waaruit wij willen leven. Het inspireert ons om een goed (mede-) mens te zijn. In deze vitale gemeenschap wordt jong en oud alle ruimte voor eigen inbreng geboden. 

Voorganger

Edwin de Wit

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij zijn lid van het Apeldoorns Beraad van Kerken, een organisatie die zich inzet voor o.a. de leefbaarheid in Apeldoorn en de Vluchtelingen. We nemen deel aan Reli-Pad (middelbare scholieren maken kennis met kerkgenootschappen) en zijn al jaren actief betrokken bij de Vredesweek. Ons kerstconcert is voor velen in Apeldoorn een begrip.

Als goede doelen ondersteunen wij het maken van Droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen en een jaarlijks wisselend doel.

Een aantal leden werkt actief mee aan Leef!today (www.leef.today); een maandelijkse lezingencyclus over praktische levensvragen. 

                                                        

                                                        Kerst komt eraan en u bent nog druk, druk, druk?

                                                                        Kom dan naar ons sfeervolle

                                                                               Kerstconcert

                                                                       Op 17 december 2017     

                                                        Aanvang is om 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
                                                                          

                                                                       Vooraf is er koffie         

                                                                 Na afloop kunt u nagenieten

                                                                Met een hapje en een drankje.

                                                           Toegang, hapje en drankje is gratis 

                                                               U bent van harte welkom aan de

                                                                        Rademakersdonk 801

                                                                         7322 BA  Apeldoorn

 

                                                                              www.apgen.nl

 

Contact

Apeldoorn
Rademakersdonk 801
7326BM Apeldoorn
apeldoorn@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via apeldoorn@apgen.nl.