Arnhem

Het Apostolisch Genootschap in Arnhem is een hechte gemeenschap. Onze 350 leden, waaronder kinderen en jongeren, voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de samenleving. Onze diensten en andere bijeenkomsten zijn een plaats voor zingeving en religieus humanisme. Hier vinden we inspiratie en denken we na over hoe we willen leven. Wij steunen elkaar bij de opvoeding, het vinden van onze eigen weg en bij verdriet en verlies. En we vinden het belangrijk om het leven samen te vieren. Wij zoeken de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturen. Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

Fred Kok

Si je rêve, c’est seulement un rêve. Si nous rêvons ensemble, c’est le commencement de la réalité.” – Mgr. Camara (Als ik droom, dan is dat niet meer dan een droom. Als we samen dromen, dan is dat het begin van de werkelijkheid)

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij zijn lid van de Raad van Kerken in Arnhem, we zijn ambassadeur van Arnhem City for Compassion en hebben het handvest voor compassie getekend. Ook nemen we deel aan de Kwartiertafel voor Vredenburg / Kronenburg.

Contact

Arnhem
Winschotenstraat 46
6835 AT Arnhem
arnhem@apgen.nl

Eredienst

zondagmorgen 09.30 Gastspreker eredienst 26 november We hebben een gastspreker tijdens de eredienst op 26 november: Prof. dr. Peter Nissen. Peter Nissen is van oorsprong kerkhistoricus en is op dit moment hoogleraar Spiritualiteits studies aan de Radboud universiteit van Nijmegen. Hij is ook predikant / voorganger van de Remonstrantse Broederschap in Oosterbeek. Het Apostolisch Genootschap werkt op landelijk niveau samen met de Remonstrantse Broederschap; een goede reden om ook plaatselijk eens kennis te maken met deze vrijzinnige geloofsgemeenschap. iedereen is welkom.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via arnhem@apgen.nl.