Baarn

Wie nieuwsgierig is naar het Apostolisch Genootschap in Baarn ontdekt een warme, open en vrijzinnige gemeenschap. Onze actieve en praktische betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving kenmerkt onze gemeenschap. Daarvoor zoeken we inspiratie tijdens diverse bijeenkomsten en activiteiten.

De eredienst op zondagochtend en de jeugdbijeenkomsten zijn daarvan een goed voorbeeld. Er is dan tijd en ruimte om na te denken over ons leven en de wijze waarop wij een bijdrage leveren aan een menswaardiger wereld. Dit begint bij onszelf en bij de opvoeding van onze jeugd en jongeren.

Het vinden van een eigen weg in het leven is voor iedereen belangrijk. Steun bij verdriet en verlies en het delen van vreugde zijn kostbare ervaringen binnen ons gemeenschapsleven. Onze gemeenschap ervaren wij dan ook als een plek voor religieus-humanistische zingeving. Loop op een zondagmorgen gerust eens binnen (aanvang 9.30 uur).

Naast deze wekelijkse erediensten die voor iedereen toegankelijk zijn, organiseren wij 1 of 2 keer per jaar een ‘open eredienst’ rond een aansprekend thema. We sluiten af met een kopje koffie of thee. Aankondigingen hiervoor kunt u volgen op onze facebook pagina.

Voorganger

Annemarieke Meelker

Ik geloof dat we een levendige lerende gemeenschap vormen. We delen het bewustzijn dat we deel uit maken van het grote geheel én dat we in elkaar met God te doen hebben. Dát vieren in de ontmoetingen en elkaar nabij zijn als het nodig is, is voor mij de kracht van de gemeenschap.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij onder andere:

  • Wij nemen actief deel aan de ‘Raad van Kerken Baarn’, waarmee we onder andere deel nemen aan de kerkennacht. Daarnaast is onze voorganger deelnemer aan het pastoresconvent.
  • We stellen ruimte en faciliteiten beschikbaar voor de dagbesteding aan de stichting ‘Voormekaar’ waarmee (jong)volwassen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een zinvolle invulling aan hun dag geven.
  • Tijdens de kerstviering is iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom.
  • In ons gebouw aan de Koningsweg is een inzamelpunt voor de voedselbank Baarn.

 

Contact

Baarn
Koningsweg 5
3743 ET Baarn
baarn@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via baarn@apgen.nl.