Baarn

Het Apostolisch Genootschap Baarn is een actieve gemeenschap waarin onder meer zang en muziek een belangrijke plaats hebben. Op zondagmorgen in de eredienst is er wekelijks een nieuwe overdenking. Zo zijn we samen op zoek naar antwoorden op alles wat er in ons dagelijkse leven op ons af komt. Met onze jeugd gaan we tijdens wekelijkse samenkomsten per leeftijdsgroep in gesprek en een keer per maand tijdens een kindereredienst.

Voorganger

Annemarieke Meelker

Ik geloof dat we een levendige lerende gemeenschap vormen. We delen het bewustzijn dat we deel uit maken van het grote geheel én dat we in elkaar met God te doen hebben. Dát vieren in de ontmoetingen en elkaar nabij zijn als het nodig is, is voor mij de kracht van de gemeenschap.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Naast onze reguliere activiteiten zoals wekelijkse samenkomsten voor onze jeugd, koorrepetities en het schoonhouden van ons gebouw, proberen we regelmatig bijzondere samenkomsten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een muziekavond, themadiensten. Ook halen we het bevrijdingsvuur op 4 mei uit Wageningen en bereiden we ons op kerstavond voor op Kerst.

Ook zijn we waarnemend lid van de raad van kerken in Baarn. Daaraan verbonden nemen we onder meer deel aan de kerkennacht en heeft onze voorganger deel aan het marktpastoraat.

Contact

Baarn
Koningsweg 5
3743 ET Baarn
baarn@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via baarn@apgen.nl.