Brunssum

Het Apostolisch Genootschap in Brunssum is een open gemeenschap. Onze leden, totaal 81 vrouwen en 63 mannen, waarvan 29 kinderen/jongeren, voelen een sterke verbondenheid met elkaar en zijn  meelevend. We voelen ons verantwoordelijk voor het inbrengen van meer menswaardigheid op de plaatsen waar wij leven en werken in de samenleving. Tijdens onze diensten en bijeenkomsten willen we elkaar daartoe inspireren. We willen ons ook verheugen over het mooie dat het leven mensen biedt. We voeren met elkaar gesprekken over kernvragen van het leven bij opvoeding van kinderen, verlies of ernstige ziekte. En zoeken de dialoog met mensen van andere levensbeschouwingen.

Voorganger

Rene Vallinga

Deze gemeenschap bestaat meer dan tien jaar. Een mooie verzameling mensen, met actieve deelname tijdens de diensten. Een vitale gemeenschap en het is verheugend om te ervaren dat we er voor elkaar willen zijn.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Gezien het open karakter, willen wij ons gebouw openstellen voor maatschappelijke (wijk gebonden) activiteiten. We hebben contacten met andere levensbeschouwelijke groepen in de omgeving (het Humanistisch Verbond, overlegplatform van kerken Treebeek/Brunssum). Met enige regelmaat zijn er concerten. Ook ben je welkom tijdens onze diensten op zondag om half tien. Soms is er een gespreksochtend met een thema. We werken daarbij nauw samen met de gemeenschappen van Heerlen en Sittard.

Contact

Brunssum
Wenckebachstraat 32
6446XK Brunssum
brunssum@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via brunssum@apgen.nl.