Brunssum

Welkom bij de gemeenschap Brunssum

In Brunssum vormen wij samen een gemeenschap van mensen die sterk met elkaar verbonden zijn en waar iedereen welkom is. Hier mag je zijn wie je bent. Wij willen elkaar inspireren tot het brengen van meer mens-waardigheid op de plaatsen waar wij leven en werken in de samenleving.

Wij zoeken naar antwoorden op vragen die in een mensenleven zomaar op je af komen. Voeren met elkaar gesprekken over deze levensvragen bij opvoeding, verlies of ernstige ziekte, maar ook in de dagelijkse gebeurtenissen. En wij zoeken de dialoog met mensen van andere levensbeschouwingen (contacten met o.a. Humanistisch Verbond en kerken in Treebeek of Brunssum). Bovendien werken wij samen met de gemeenschappen Heerlen en Sittard.

  • Je bent van harte welkom om onze erediensten (met zang en muziek) op zondagochtend bij te wonen of gespreksdiensten. In de zomermaanden zijn er zomer-erediensten, die om beurten op verschillende plaatsen in de regio plaatsvinden. Ook zijn er met enige regelmaat in de regio thema-bijeenkomsten of lezingen over levensvragen waarvoor je kunt inschrijven.
Iedere week vinden wij de inspiratie door de handreiking die ons wordt geboden vanuit de weekbrief.

Voorganger

Rene Vallinga

Onze gemeenschap bestaat in deze vorm sinds 2004. Het is een mooie verzameling mensen, met actieve deelname tijdens de diensten. In de ontmoetingen vind ik het belangrijk om het te hebben over zingeving van mijn en ieders leven. Want ik wil bewust in het leven staan en wil anderen daartoe ook inspireren. Vanuit de verbinding en inter-actie met elkaar ontstaat dan weer de inspiratie om samen op een zinvolle wijze probe-ren een verschil te maken! Om bij te dragen aan een meer menswaardigere wereld

Stuur mij een e-mail

Wat wij doen/willen doen:

Wij willen ons gebouw in overleg ook beschikbaar stellen voor maatschappelijke (wijk gebonden) activiteiten.

Wat wij verder doen:

  • Met regelmaat organiseren van een kerstmarkt of -concert,
  • Zangkoren vormen (gemengd en mannen/vrouwenkoor t.b.v. samenkomsten,
  • Samenkomsten voor jeugd en jongeren,
  • Tijdens de kerstviering wordt door de kinderen een kerstverhaal uitgebeeld, waarbij ook vriendjes en vriendinnetjes mee mogen doen,
  • Deelname aan de jaarlijkse Dodenherdenking in Brunssum,
  • Het steunen van de Voedselbank, de actie Schoenmaatjes, de Wensulance en WereldWijd voor Kinderen,
  • Support geven aan de zogenaamde Sfeergesprekken in Roermond. Het eerstvolgende sfeergesprek is op 25 september. Het thema: Kan ik vergeven? Op 4 december is het thema: Hoe beleef ik de feestdagen? Aanmelden kan op de Facebookpagina "Het Sfeergesprek - Limburg" of een email sturen naar: sfeergesprekkenlimburg@gmail.com.

                                                                                                                                                                                                                   

Contact

Brunssum
Wenckebachstraat 32
6446XK Brunssum
brunssum@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via brunssum@apgen.nl.