Werk in de wereld


Sinds enige tijd is de werkgroep 'Werk in de Wereld' van de gemeenschap Den Haag actief om, zoals ook landelijk gebeurt, ons ideaal "in liefde werken aan een menswaardige wereld" ook naar buiten uit te dragen. Dit streven wij na aan de hand van de kernbegrippen Religieus - Ontmoeten - In de wereld. Voor de samenleving als geheel willen we vindbaar en herkenbaar zijn.

De Nationale Vredesweek 16 t/m 24 september 2017

“De kracht van de verbeelding”

 

Ook dit jaar zijn er activiteiten en bijzondere samenkomsten tijdens de Vredesweek.

PAX, zie https://www.paxvoorvrede.nl is initiatiefnemer van de jaarlijkse Vredesweek. Zie ook: https://www.vredesweek.nl.

 

Het Apostolisch Genootschap – Den Haag, is één van de Haagse Ambassades van Vrede

 

UITNODIGING VOOR MORGENSTOND WIJK KERSTCONCERT

 

In samenwerking met Orkestmorgenstond, de viool kids en de gitaar kids organiseert het Apostolisch Genootschap het Morgenstond Wijk Kerstconcert.

Het is de bedoeling ook een wijkkoor samen te stellen dat een aantal kerstliederen instudeert en op het kerstconcert uitvoert. 

Onderstaand de poster waarin de organisatoren, de datum van het kerstconcert en de data van de twee oefenavonden voor het wijkkoor zijn vermeld, namelijk op:

·   maandagavond 30 oktober van 20.00 tot 21.30  

·   maandagavond 13 november van 20.00 tot 21.30

Zing je graag mee dan ben je op deze avonden van harte welkom in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan 170 tegenover het Almeloplein.

 

Vragen of extra informatie mail naar: apgen.indenhaag@gmail.com

 

WIJK KERSTCONCERT V7 2017-page-001


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren