Dordrecht

Het Apostolisch Genootschap in Dordrecht bestaat uit een betrokken groep mensen en telt momenteel circa 150 leden, in de leeftijd van 0 t/m 94 jaar. Wij vinden inspiratie bij elkaar en tijdens de erediensten en andere ontmoetingen denken wij na hoe we ons leven zinvol kunnen indelen. Wij verdiepen ons in levensvragen, bemoedigen elkaar en bieden waar nodig troost. Dat is voor ons de vertaling in liefde voor de naaste, liefde voor het leven, dus ook voor het eigen leven. Je bent van harte welkom om de eredienst bij te wonen.

Voorganger

Rob Olthof

Sinds augustus 2011 ben ik voorganger van de gemeenschap Dordrecht. Als voorganger wil ik graag nabij zijn op de kruispunten van het leven. Bovenal wil ik eraan bijdragen dat we elkaar duurzaam inspireren om in liefde aan een menswaardige wereld te werken.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij vinden het belangrijk zichtbaar te zijn in de Dordtse samenleving en participeren daartoe in het Diaconaal Platform Dordrecht en ondersteunen de Voedselbank Dordrecht met donaties van de leden.

Openstaan voor de ander en blij zijn elkaar te ontmoeten, is een typerend gevolg van onze apostolische cultuur, welke in diverse activiteiten zichtbaar is. Dat willen wij niet voor onszelf houden en zijn daarom op zoek hoe wij de verbinding met de samenleving van Dordrecht kunnen versterken. Wij stellen ons gebouw graag open voor maatschappelijke activiteiten.

Contact

Dordrecht
Van Baerlestraat 130
3314BL Dordrecht
dordrecht@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Breda en Sliedrecht.

  • 15 juli in Dordrecht
  • 22 juli in Breda
  • 29 juli in Sliedrecht
  • 5 augustus in Dordrecht
  • 12 augustus in Breda
  • 19 augustus in Sliedrecht

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via dordrecht@apgen.nl.