Eindhoven

In Eindhoven bestaat het Apostolisch Genootschap uit een levendige groep geïnspireerde mensen die het nodig vinden regelmatig samen stil te staan bij wat er belangrijk is in hun leven. Er is aandacht voor religieus gevoel, mogelijkheid tot het verdiepen en bespreken van levensvragen, waarbij de ontmoeting van elkaar een wezenlijk onderdeel vormt. Iedere zondagochtend is er eredienst, waar iedere belangstellende van harte welkom is. Verder organiseren we activiteiten gericht op verdieping of ontmoeten.

Voorganger

Maike Liebregts-Bruggink

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Iedere zondag om half 10 is er eredienst, een moment van bezinning en ontmoeting. Daarbuiten organiseren we gespreksavonden en is er een jaarlijkse muziekmiddag. De vieringen tijdens de kerst zijn voor velen een mooi hoogtepunt. De jeugd heeft een belangrijke plaats in de gemeenschap. Voor hen zijn er kringavonden en kindererediensten voor gesprekken die aansluiten bij hun levensfase. We steunen een bijzonder project voor een gezin in Guinée en doen regelmatig mee aan mooie initiatieven inzake hulp aan medemensen.

Contact

Eindhoven
Weisshorn 169
5624NW Eindhoven
eindhoven@apgen.nl

Eredienst

Zondag 5 augustus om 11:00 uur vieren wij de eredienst samen met Tilburg in Tilburg .

Op alle andere zondagen is de eredienst om 9:30 uur in Eindhoven

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via eindhoven@apgen.nl.