Emmen

Ontmoeting en Levenskunst

Apostolisch Genootschap Emmen wil een inspiratiebron zijn voor reflectie en praktische levenswijsheid vanuit religieus humanistische zingeving. Dat wil zeggen dat we ons verbonden voelen met de schepping en dit heel praktisch tot uitdrukking willen brengen in denken en handelen, door liefdevol om te gaan met alles wat er is. Zo geven we zin aan ons leven.

Wij komen samen in verschillende ontmoetingsvormen.

Voorganger

Henk Putters

Als voorgangers van het apostolisch genootschap in Emmen heten we je van harte welkom in ons gebouw, om elkaar te inspireren bewuster te werken aan een menswaardige wereld.

Stuur mij een e-mail

Diane Westerduin

Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Stuur mij een e-mail

themaontmoetingen LEVEN MET VERLIES

Data:    21 maart, 04 april, 11 april en 18 april

Tijd:     20.00 - 22.00 uur

Adres:   Meerstraat 205, 7815 XE Emmen.

 

Voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Je krijgt inzicht in wat rouwen is en in hoe jij rouwt. Dat helpt bij het verwerken van je verlies.

Je ontdekt dat erkenning van je verdriet lucht geeft. Je krijgt vertrouwen dat het leed op den duur zachter wordt. En dat het leven, ook met verlies, weer gevierd kan en mag worden.

 

Avond 1    Het verhaal van de overledene en het overlijden.

Avond 2    Het verhaal van de nabestaande

Avond 3    Wat helpt en wat helpt niet?

Avond 4    Doorgaan

 

Meer info en aanmelden kan op www.vindhetantwoordinjezelf.nl

Contact

Emmen
Meerstraat 205
7815XE Emmen
emmen@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via emmen@apgen.nl.