Gouda

Wij zijn het Apostolisch Genootschap in Gouda. Een warme en hechte gemeenschap van mensen. Wij noemen onszelf religieus-humanistisch. Religieus, omdat we ons verbonden voelen met de wereld om ons heen en al wat daarin leeft. Humanistisch, omdat we ons vermogen tot liefhebben willen ontwikkelen en van elkaar willen leren. Wij staan positief in het leven en steunen en bemoedigen elkaar.

Op de foto staat ons gebouw, waar wij ’s zondags dienst houden en door de week voor andere activiteiten bij elkaar komen. Hier ontmoeten we elkaar, doen wij inspiratie op als er levensvragen op ons pad komen en beginnen we de week met goede voornemens.

Voorganger

Frank Vergunst

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

De leden van onze gemeenschap zijn maatschappelijk betrokken mensen. Als gemeenschap doen wij veel samen. Wij steken veel tijd in de vorming en begeleiding van onze jeugd. Wij geven aandacht aan onze zieken en ouderen en staan elkaar bij op de kruispunten in het leven. Ons gebouw onderhouden we grotendeels zelf.

We nemen als gemeenschap deel aan het Diaconaal Platform Gouda en het Burennetwerk Gouda. Daarnaast doen we mee aan acties zoals NLdoet en Wereldvoedseldag. Wij stellen ons gebouw graag open voor maatschappelijke activiteiten. Loop op zondagmorgen gerust binnen tegen half tien. Je bent van harte welkom.

Agenda:

  • zaterdag 18 maart (13:00 uur): Benefietmiddag voor de voedselbank. Meer informatie >

Contact

Gouda
Willem Bontekoesingel 1
2803XM Gouda
gouda@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Rotterdam-Prinsenland.

  • 15 juli in Gouda
  • 22 juli in Gouda
  • 29 juli in Gouda
  • 5 augustus in Rotterdam-Prinsenland
  • 12 augustus in Rotterdam-Prinsenland
  • 19 augustus in Rotterdam-Prinsenland

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via gouda@apgen.nl.