Heemskerk

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap die in Heemskerk gevormd wordt door mensen die in de praktijk van alledag in liefde willen werken aan een menswaardige wereld. We zien de schepping als een mysterie, als een groot wonder. Wij zijn deel van die schepping en  zien het leven als een geschenk. We voelen ons dan ook verantwoordelijk voor elkaar en de samenleving. Wij sluiten geen mensen uit, respecteren andersdenkenden en staan open voor nieuwe inzichten. In de eredienst en in andere samenkomsten doen we daarvoor inspiratie op en willen we elkaar nabij zijn en vreugde en verdriet delen.

Voorganger

H. Hoekstra

Stuur mij een e-mail

M. Schager

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

 • Wij maken deel uit van de Raad van Kerken.                                      
 • Wij geven aandacht aan de Dag van het Jodendom.                              
 • Wij steunen de Voedselbank.                                                              
 • Wij doen mee aan Kerst op het plein.                                                 
 • Wij participeren in de Vredesweek.                                                     
 • Wij nemen deel aan de kranslegging op vier mei.                                   
 • Wij doen in de vastentijd mee aan de sobere maaltijden.                      
 • Wij stellen ons gebouw open voor maatschappelijke en culturele
  activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Contact

Heemskerk
Jean Monnetstraat 1
1963KP Heemskerk
heemskerk@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met IJmuiden.

 • 5 augustus in IJmuiden
 • 12 augustus in Heemskerk
 • 19 augustus in IJmuiden
 • 26 augustus in Heemskerk

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via heemskerk@apgen.nl.