Hengelo

Het Apostolisch Genootschap in Hengelo is een gemeenschap van 227 leden waarvan 28 jongeren. In onze gemeenschap willen wij, generatie breed, een plaats bieden voor zingeving en ontmoeting.

Tijdens onze diensten en andere samenkomsten willen we nadenken en met elkaar in gesprek gaan hoe wij willen leven, dit in verbinding met onze medemens en onze omgeving. Daar willen we ook onze inspiratie in vinden. Ontmoeting is een belangrijke pijler voor onze gemeenschap. We voelen ons verbonden met elkaar en willen elkaar nabij zijn op de kruispunten van het leven.

Voorganger

Niek Mater

In mijn leven ervaar ik dat er veel mensen zijn die vanuit een gevoel van verbondenheid met zijn/haar medemens, bewust en zinvol met het leven om willen gaan. Ik wil eraan bijdragen, dat er een plek is, waar mensen dat gevoel kunnen ervaren en met elkaar kunnen delen.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wekelijks houden we op zondag een dienst waarin we elkaar handvatten willen geven voor de levensvragen die op een ieders pad komen. De erediensten vieren we met elkaar waarbij de diverse koren dit ondersteunen.

Ook proberen we praktische invulling te geven aan ontmoeting en verdieping. Tijdens de plaatselijke voorbereidingen worden broeders en zusters en jonge mensen uitgenodigd mee te denken over de invulling van de eredienst. Broeders en zusters die niet meer in de dienst kunnen komen worden door de aandachtsgroep bezocht. Vanuit de kring van geestelijk verzorgers onderhouden en versterken we verbinding met de gemeenschap door middel van thuisgesprekken.

Agenda:

24 december 2017: Kerstwijding kiezen voor de vrede. Aanvang 19:30.

Contact

Hengelo
Dennenbosweg 94
7556CK Hengelo
hengelo@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Delden en Almelo.

  • 5 augustus in Hengelo
  • 12 augustus in Hengelo
  • 19 augustus in Almelo
  • 26 augustus in Almelo

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via hengelo@apgen.nl.