Hoorn

De gemeenschap Hoorn bestaat uit 150 mensen, afkomstig uit Hoorn en de wijde omgeving. Wij vormen een gemeenschap waar we ons op religieus gebied willen verdiepen, vanuit het gevoel van verbondenheid met het geheel van de schepping. Als mensen in vriendschap met elkaar, willen we zorgen voor een mooiere samenleving.

In Hoorn heeft deze gemeenschap een geschiedenis die teruggaat tot 1869. Aanvankelijk ontmoetten we elkaar in huiskamers. In 1891 was de officiële oprichting en kwamen we samen in een aantal lokaliteiten. Sinds 1966 is de plaats waar wij samenkomen gevestigd aan de Hoogerbeetsstraat.

Voorganger

Carmela van der Vecht-Roos

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

In de eredienst op zondagmorgen ontmoeten wij elkaar. Aan de hand van een voor die morgen geschreven weekbrief zoeken we naar verbinding met het geheel van schepping, onszelf, elkaar en de samenleving. Onze verscheidenheid zorgt voor een voortdurend proces van leren, oefenen en delen. Zang en muziek luisteren de eredienst op.
Verder zijn er andere activiteiten, zoals zangrepetities en thema- en gespreksavonden.

Voor de jeugd zijn er wekelijkse kringavonden. Samen met de kinderen kijken we naar het wonder van het leven; essentieel is dat de verbinding wordt gelegd naar het dagelijkse leven. Nieuwsgierig? Loop gerust eens binnen.

Contact

Hoorn
Hogerbeetsstraat 24
1624XJ Hoorn
hoorn@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Enkhuizen.

  • 22 juli in Hoorn
  • 29 juli in Enkhuizen
  • 5 augustus in Hoorn
  • 12 augustus in Enkhuizen
  • 19 augustus in Hoorn
  • 26 augustus in Enkhuizen

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via hoorn@apgen.nl.