IJmuiden

Het Apostolisch Genootschap in IJmuiden is een vitale en warme gemeenschap. Onze 122 leden, waaronder 11 kinderen en jongeren voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de samenleving. In onze diensten en andere bijeenkomsten vinden we inspiratie en denken we na over hoe we invulling willen geven aan ons leven. Daarbij is het samen maken van muziek en zang een belangrijke bron van inspiratie.

Wij steunen elkaar bij de opvoeding, het vinden van onze eigen weg en bij verdriet en verlies maar ook bij de goede en mooie momenten in het leven. We vinden het belangrijk om het leven te vieren! We zoeken de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturen. We stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

René Geersema

Wij geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt en dat elk mens gelijkwaardig is. Vanuit dit geloof wil ik in de ontmoeting met de ander blijven zoeken naar wat ons verbindt. Als voorganger wil ik een bruggenbouwer zijn, een vriend die je in alle omstandigheden nabij is en inhoud geven aan ons ideaal: in liefde werken aan een menswaardige wereld.

Stuur mij een e-mail

Paul de Ruijter

Als apostolischen willen we zin en inhoud aan ons leven geven. Vanuit het besef allen voortgekomen te zijn uit dezelfde levensbron willen we onze medemens zien en benaderen als onze broeder of zuster. Daarom willen we in ons leven inhoud geven aan waarden als barmhartigheid, vergevingsgezindheid en naastenliefde.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

We organiseren thema-avonden en diensten waar er onderwerpen gekozen worden die een ieder van ons herkent of meegemaakt heeft, zoals bijvoorbeeld: 'omgaan met verlies' (van baan, gezondheid of dierbare)  of  'wat brengt de toekomst?'.

We willen graag werken in de wereld waarbij we willen samenwerken aan een menswaardige wereld. Hiervoor organiseren we activiteiten  zoals openhuis-diensten , inzamelacties voor de voedselbank en werken we elk jaar mee met NL-Doet! We organiseren muzikale workshops , waarbij er ook eigentijdse muziek wordt gespeeld en gezongen. Loop op zondagmorgen gerust binnen tegen half tien. Je bent van harte welkom. Er is eventueel kinderopvang als je dit van tevoren aangeeft.

Contact

IJmuiden
Doorneberglaan 29
1974ND IJmuiden
ijmuiden@apgen.nl

Eredienst

  • 5 augustus in IJmuiden
  • 12 augustus in Heemskerk
  • 19 augustus in IJmuiden
  • 26 augustus in Heemskerk
  • 
 Aanvang om 09.30 uur.

    Verhuur

    Vraag naar de mogelijkheden via ijmuiden@apgen.nl.