Lemmer

Het Apostolisch Genootschap in Lemmer en Emmeloord vormen samen een gemeenschap waar mensen zich verbonden voelen met schepping. Werken aan meer menswaardigheid gaat niet alleen over onze medemens maar ook over jezelf. 

In onze erediensten en andere (jeugd) bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, verdiepen we ons in antwoorden op levensvragen, raken we geinspireerd en willen we elkaar nabij zijn. Wij zoeken de dialoog met verschillende levensbeschouwingen in onze omgeving. Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

Anton Lip

Wij, als Apostolisch Genootschap, willen zichtbaar en met toegevoegde waarde deel uitmaken van de plaatselijke leefgemeenschap. In het besef dat een ieder het verschil kan maken door de goede dingen te doen, ook als een ander het niet ziet.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Onze erediensten vinden wekelijks plaats en bijna altijd op twee locaties in Lemmer en Emmeloord. Maandelijks kan een ieder meedenken in de voorbereiding hoe aan de eredienst vorm en inhoud te geven. Onze jeugd komt wekelijks bij elkaar en vormt een hechte groep waar zij in spel en gesprek bezig zijn met de wereld om hen heen. Tevens is er maandelijks, parallel aan de eredienst, een kindereredienst voor de leeftijdsgroep 6-15 jaar.

Samen met een aantal Lemster geloofsgemeenschappen vormen we platvorm ‘Geloven in Lemmer’  met als doel samen op te trekken om dienstbaar te zijn voor onze omgeving en om van elkaar te leren.

Contact

Lemmer
Gerben Bootsmastraat 51
8531EN Lemmer
lemmer@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Heerenveen.

  • 5 augustus in Heerenveen
  • 12 augustus in Lemmer
  • 19 augustus in Heerenveen
  • 26 augustus in Lemmer

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via lemmer@apgen.nl.