Meppel

De gemeenschap Meppel van het Apostolisch Genootschap wordt gevormd door ongeveer 150 leden. De gemeenschap heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw met onder andere een aanzienlijk aantal 25- tot 50-jarigen, kinderen en jongeren.
 
Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnig geloof en/of levensbeschouwing met religieus-humanistische kenmerken. In onze ontmoetingen en andere bijeenkomsten willen wij elkaar inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen. Door een liefdevolle levensinstelling willen we bijdragen aan mooie verhoudingen met de ander en aan een menswaardige wereld. Bij belangrijke moeilijke perioden in ons leven, zoals bij verlies en overlijden, willen we elkaar tot steun zijn. De mooie momenten willen we natuurlijk ook met elkaar delen.

Voorganger

R. Horstmanshoff

Remko Horstmanshoff is sinds april 2018 voorganger van de gemeenschap Meppel. Dit is geen professionele, betaalde baan, maar een vrijwillige functie. Hij verzorgt diensten in de eigen gemeenschap en in andere plaatsen in de regio. Hij wordt hierin in belangrijke mate bijgestaan door de kring van geestelijk verzorgers, maar ook door de overige gemeenteleden.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

We staan open voor mensen met een andere levensbeschouwing en/of cultuur, omdat wij geloven in een wereld waarin mensen kiezen voor wat hen samenbindt, niet voor wat hen scheidt. Een wereld waar men niet zijn eigen waarheid opeist. In het kader hiervan nemen wij deel aan het Platform van Kerken in Meppel. Ook hebben we contacten met de Remonstrantse gemeente in Meppel. Samen willen we in liefde werken aan een menswaardige wereld.
 
Wij hebben een prachtige, moderne plaats van samenkomst, die, naast een sfeervolle kerkzaal en royale ontmoetingsruimte, bestaat uit diverse vergaderruimten en een ruimte voor kinderopvang. Voor ontmoetingen en activiteiten van anderen stellen we onze plaats van samenkomst graag open.

Contact

Meppel
Witte de Withstraat 2
7942AG Meppel
meppel@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via meppel@apgen.nl.