Sittard

De gemeenschap Sittard is in 1920 ontstaan toen veel werkzoekenden uit alle windstreken werk vonden in de mijnindustrie. Er is veel veranderd in de bijna achterliggende 100 jaar. Momenteel bestaat de gemeenschap uit ruim honderd actieve leden.

We zijn steeds op zoek naar antwoorden in onszelf op levensvragen.

Op zondagochtend om 9.30 uur is er de mogelijk om elkaar te ontmoeten je te bezinnen en nieuwe inspiratie op te doen. Met ondersteuning van koor- en samenzang.

Het Apostolisch Genootschap wil in Limburg op drie plaatsen aanwezig blijven in een hechte regionale samenwerking met de gemeenschappen Brunssum, Heerlen en Sittard.

Voorganger

Rob Janknegt

Sinds december 2016 ben ik voorganger van de gemeenschap Sittard. Ik doe dit met vreugde en humor en probeer mensen nabij te zijn. Ik nodig je uit kennis te maken met ons genootschap en één van onze ere- of gespreksdiensten te bezoeken. Ik wil je graag ontmoeten!

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

De gemeenschap Sittard is volop aan de slag met verbinding. Dit doen we zowel in eigen omgeving (ook regionaal) als in de wereld. 

 • Ieder mens worstelt weleens met levensvragen, gelukkig niet allemaal tegelijkertijd, daarom kunnen we samen in alle openheid elkaars talenten opzoeken en opmerken, zodat ieder de zoektocht in zichzelf kan afronden tot een nieuw begin…en zo ook weer van betekenis zou kunnen zijn voor het geheel…

  Eenheid in verscheidenheid daarin ligt voor ieder steeds weer een verrassende stap voorwaarts.  Ons motto is: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Wij willen een open gemeenschap zijn, waar iedereen zich veilig en gewenst kan voelen.
 • Wij organiseren regelmatig op diverse plaatsen in de regio themagesprekken en sfeergesprekken, waar iedereen die daar behoefte aan heeft welkom is. (zie agenda)
 • Elke zondag om 9.30u eredienst met koor-en samenzang.
 • Elke 4e zondag van de maand is er een gespreksdienst afwisselend in Brunssum, Heerlen of Sittard.
 • De repetities van gemengdkoor en mannenkoor zijn op de maandagavond.
 • Op de vrijdag zijn er samenkomsten voor kinderen en jongeren.
 • Er zijn met regelmaat nog meer activiteiten in ons gebouw.

Verdere activiteiten

 • We zijn actief lid van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born, waarbij Moslims, de RK kerken, de Protestanten, de Joden en wij Apostolischen samen optrekken en elkaar goed hebben leren kennen.
 • We doen ieder jaar mee aan de 4 mei herdenking, mede door ook een krans te leggen namens onze gemeenschap.
 • We organiseren onder meer samen met moskee-kerkenpad, een jaarlijkse interreligieuze viering en de Dag van de dialoog.
 • Ook hebben we overleg met de gemeente Sittard-Geleen en in het diaconaal beraad. 
 • We doen volop mee aan actie Schoenendoos, (Stichting Edukans)
 • Er is maandelijks een oproep van Amnesty International, 
 • We hebben afspraken met Bie Zefke om dak- en thuislozen een bed en brood te bieden als zij daarom vragen. 
 • Onze erediensten zijn voor iedereen toegankelijk. Loop gerust binnen! zondags om 9.15u
 • in de zomer maanden zijn er zomer erediensten die om beurten op verschillende plaatsen in de regio worden gehouden. (zie agenda voor de data dat de dienst niet in Sittard is.
 • Kijk ook eens op de gezamelijke facebooksite  van Apostolisch Genootschap Limburg.       
     

Agenda

Themaontmoetingen Waardevol opvoeden.

Sfeergesprekken
 

maandag05-febSfeergesprek (Liefde is een werkwoord)20:00ROERMOND
maandag23-aprSfeergesprek (Vertrouwen)20:00ROERMOND
maandag02-julSfeergesprek (Genieten van het moment)20:00ROERMOND
maandag24-sepSfeergesprek (Eenzaamheid)20:00ROERMOND
maandag03-decSfeergesprek (Dankbaarheid)20:00ROERMOND

Aanmelden kan op de Facebookpagina Het Sfeergesprek - Limburg of
Door een mail te sturen naar  sfeergesprekkenlimburg@gmail.com .
Het adres is 't Paradies - Munsterstraat 61 - Roermond.

Gespreks Eredienst 2018  

zondag 29-apr 09:30 BRUNSSUM

zondag 27-mei 09:30 HEERLEN

zondag 24-jun 09:30 SITTARD

zondag 22-jul 09:30 BRUNSSUM

zondag 26-aug 09:30 HEERLEN

zondag 23-sep 09:30 SITTARD

zondag 28-okt 09:30 BRUNSSUM

zondag 25-nov 09:30 HEERLEN

Zomer Eredienst 2018

zondag 03-jun 09:30 BRUNSSUM

zondag 08-jul 09:30 HEERLEN

zondag 16-sept 09:30 SITTARD

Contact

Sittard
Kromstraat 8
6133AB Sittard
sittard@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Heerlen en Brunssum.

 • 22 juli in Heerlen

 Aanvullend: op 16 september is er eredienst in Sittard.

Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via sittard@apgen.nl.