Sittard

De gemeenschap Sittard is in 1920 ontstaan omdat veel werkzoekenden uit alle windstreken werk vonden in de mijnindustrie er is veel veranderd in de bijna achterliggende 100 jaar momenteel bestaat de gemeenschap uit ruim honderd actieve leden.

We zijn steeds op zoek naar antwoorden in onszelf op levensvragen.

Op zondagochtend is er de mogelijk om elkaar te ontmoeten je te bezinnen en nieuwe inspiratie op te doen. Dit kan gebeuren door het gesprek en/of muziek en samenzang of zang van gemengd-, mannen-, jeugd- en/of kinderkoor

Vanzelfsprekend is er gerichte aandacht voor de ouderen en voor de jeugd.

De verantwoordelijkheden van activiteiten zijn verspreid onder de leden.

Het apostolisch genootschap wil in Limburg op drie plaatsen aanwezig blijven in een hechte regionale samenwerking met de gemeenschappen Brunssum, Heerlen en Sittard.

Voorganger

Rob Janknegt

Sinds december 2016 ben ik voorganger van de gemeenschap Sittard. Ik doe dit met vreugde en humor en probeer mensen nabij te zijn. Ik nodig je uit kennis te maken met ons genootschap en één van onze ere- of gespreksdiensten te bezoeken. Ik wil je graag ontmoeten!

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

De gemeenschap Sittard is volop aan de slag met verbinding. Dit doen we zowel in eigen omgeving (ook regionaal) als in de wereld. 

 • Ieder mens worstelt weleens met levensvragen, gelukkig niet allemaal tegelijkertijd, daarom kunnen we samen in alle openheid elkaars talenten opzoeken en opmerken, zodat ieder de zoektocht in zichzelf kan afronden tot een nieuw begin…en zo ook weer van betekenis zou kunnen zijn voor het geheel…

  Eenheid in verscheidenheid daarin ligt voor ieder steeds weer een verrassende stap voorwaarts.  Ons motto is: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Wij willen een open gemeenschap zijn, waar iedereen zich veilig en gewenst kan voelen.
 • Wij organiseren regelmatig op diverse plaatsen in de regio themagesprekken en sfeergesprekken, waar iedereen die daar behoefte aan heeft welkom is. (zie agenda)

Verdere activiteiten

 • We zijn actief lid van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born, waarbij Moslims, de RK kerken, de Protestanten, de Joden en wij Apostolischen samen optrekken en elkaar goed hebben leren kennen.
 • We doen ieder jaar mee aan de 4 mei herdenking, mede door ook een krans te leggen namens onze gemeenschap.
 • We organiseren onder meer samen met moskee-kerkenpad, een jaarlijkse interreligieuze viering en de Dag van de dialoog.
 • Ook hebben we overleg met de gemeente Sittard-Geleen en in het diaconaal beraad. 
 • We doen volop mee aan actie Schoenendoos, 
 • Er is maandelijks een oproep van Amnesty International, 
 • We hebben afspraken met Bie Zefke om dak- en thuislozen een bed en brood te bieden als zij daarom vragen. 
 • Onze erediensten zijn voor iedereen toegankelijk. Loop gerust binnen! zondags om 9.15u
 • in de zomer maanden zijn er zomer erediensten die om beurten op verschillende plaatsen in de regio worden gehouden. (zie agenda voor de data dat de dienst niet in Sittard is       
     

Agenda

Sfeergesprekken

Het eerst volgende gesprek is 25 september met als thema: Kan ik vergeven?
Op 4 december is het thema: Hoe beleef ik de feestdagen?
Aanmelden kan op de Facebookpagina Het Sfeergesprek - Limburg of
Door een mail te sturen naar  sfeergesprekkenlimburg@gmail.com .
Het adres is 't Paradies - Munsterstraat 61 - Roermond.

Zomer eredienst

 • Op zondag 3 sept is er om 9.30u een gezamelijke dienst in Brunssum.
 • Op zondag 10 sept is er om 9.30u een gezamelijke dienst in Heerlen.
 • Op zondag 17 sept is er om 9.30u een gezamelijke dienst in Sittard.
 • Op zondag 24 sept is er om 9.30u een gezamelijke dienst in Brunssum.


Contact

Sittard
Kromstraat 8
6133AB Sittard
sittard@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via sittard@apgen.nl.