Zeist

Het Apostolisch Genootschap in Zeist is een betrokken en vrijzinnige geloofsgemeenschap, waar ontmoeting en zingeving centraal staan. We geloven dat het leven en de oorsprong ervan een mysterie zijn en zien elk mens als gelijkwaardig, omdat iedereen uit datzelfde leven voortkomt. De gemeenschap telt rond de 80 leden. Er is ruimte voor ieders eigenheid, in verbondenheid met elkaar. Met een praktische, positieve levensinstelling willen we bijdragen aan een menswaardiger wereld.


We ontmoeten elkaar onder meer zondagochtend tijdens de eredienst. Daar doen we vanuit een religieus- humanistisch perspectief inspiratie op, komen we tot rust, worden we bemoedigd en staan we met elkaar stil bij hoe we zin en inhoud aan het leven kunnen geven. 

Voorganger

Michel Post

Stuur mij een e-mail

Annemiek Mellink

Stuur mij een e-mail

Onze erediensten beginnen om 9.30 en u bent daarbij van harte welkom.

Gezamenlijke erediensten 

Ook dit jaar (2018) hebben wij gezamenlijke (Zeist Utrecht Nieuwegein) zun-diensten op verschillende locaties. Deze zijn op:
29 juli in Nieuwegein (Nijpelsplantsoen)
5 augustus in Zeist
13 augustus in Utrecht (Aziëlaan)
28 oktober in Nieuwegein
Voor al deze samenkomsten is de aanvangstijd 09:30 uur

 

Soms organiseren we lezingen of is er een activiteit samen met de wijk.

Voor meer informatie over het Apostolisch Genootschap zie  www.apgen.nl

Navigatie

De wijk Kerckebosch is volop aan het vernieuwen. Hierdoor worden wegen verlegd, waardoor de navigatie niet klopt. Navigeer naar de Prinses Irenelaan, net voordat de Prinses Irenelaan overgaat in de Kerckeboschlaan is er aan de rechterkant een inrit naar de parkeerplaats. Vanuit de Kerckeboschlaan aan de linkerkant.

Contact

Zeist
Graaf Lodewijklaan 15
3708 DM Zeist
zeist@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via zeist@apgen.nl.