Zeist

Het Apostolisch Genootschap in Zeist is een gemeenschap  van  ongeveer 120 leden, waaronder ook enkele kinderen,  die zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor elkaar en waar een warme sfeer heerst.  We voelen ons ook verantwoordelijk voor de samenleving en zoeken daarbij verbinding met onze omgeving, kerkelijke instanties en zijn betrokken bij maatschappelijke buurtactiviteiten. 

In onze diensten op zondag en tijdens andere ontmoetingen, staan  thema’s centraal  die ons helpen na te denken hoe wij het dagelijkse leven zinvol kunnen invullen. Daartoe willen wij elkaar inspireren en steunen bij het vinden van onze eigen weg, ook bij verdriet en verlies.  Samen het leven vieren en de dialoog zoeken zijn hierbij belangrijk. Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

M. Post

Stuur mij een e-mail

W.A.M. Mellink

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Onze plaats van samenkomst is gevestigd in Kerckebosch, een wijk in ontwikkeling! Daarbij willen we graag de verbinding zoeken met onze omgeving. Ontmoeten en zingeving staat hierbij centraal. Dat kan op een heel praktische manier zijn door maatschappelijke ondersteuning direct in onze omgeving zoals het inloophuis, maar ook omdat we zoeken naar wegen ons open te stellen voor de wijk. Vanuit onze religieus humanistische basis willen we een plaats bieden voor alle mensen.  Naast onze wekelijkse erediensten op zondag 09.30 uur  zijn er onder andere gespreksavonden, loop gerust even binnen.

Navigatie

De wijk Kerckebosch is volop aan het vernieuwen. Hierdoor worden wegen verlegd, waardoor de navigatie niet klopt. Navigeer naar de Prinses Irenelaan, net voordat de Princes Irenelaan overgaat in de Kerckeboschlaan is er aan de rechterkant een inrit naar de parkeerplaats. Vanuit de Kerckeboschlaan aan de linkerkant.

Contact

Zeist
Graaf Lodewijklaan 15
3708 DM Zeist
zeist@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via zeist@apgen.nl.