Zoetermeer

In Zoetermeer hebben we erediensten waarin we het leven vieren, moed verzamelen in lastige situaties en troosten bij verdriet. Voor het beleven hiervan is gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid nodig. Vanuit een onbenoembare bron ervaren we dan de waarden hoop, geloof en liefde.

Voorganger

Monique Huiszoon-Westhoek

De gemeenschap Zoetermeer heeft twee voorgangers. Samen zijn zij voor de gemeenteleden nabij op de kruispunten van het leven: in voor- en tegenspoed. Waar zij individuele initiatieven stimuleren en de ruimte geven, zijn zij samen eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen deze gemeenschap van zo’n kleine 300 lidmaten, jong en oud. Omdat zij dit gezamenlijk invullen, zijn zij ook met één e-mailadres bereikbaar: devoorgangers@gmail.com.

Stuur mij een e-mail

Hans Zwart

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij zijn actief lid van het Beraad van Kerken in Zoetermeer en participeren in een aantal interkerkelijke activiteiten, o.a. het 'Feest van de Geest' met Pinksteren en een korenfestival, een interreligieuze dialoog en de geestelijke verzorging in verzorgingshuizen. Meer specifiek onderzoeken we de samenwerking met andere vrijzinnige religieuze groeperingen in Zoetermeer. We doen als gemeenschap mee met maatschappelijke  acties, zoals Nederland Doet, de 4 mei herdenking, de Alpe d'Huzes wandelingen en de voedselbank. We onderzoeken of we meer kunnen betekenen in onze vergrijzende wijk, o.a. door ons gebouw actief open te stellen voor ontmoetingsactiviteiten zoals creatieve workshops en verdiepende samenkomsten. Zo hielden we in 2014 een kerstspelwandeling door de wijk.

Contact

Zoetermeer
Stadhoudersring 782
2713GZ Zoetermeer
zoetermeer@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Den Haag en Delft.

  • 15 juli in Delft
  • 22 juli in Zoetermeer
  • 29 juli in Zoetermeer
  • 5 augustus in den Haag
  • 19 augustus in Delft

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via zoetermeer@apgen.nl.