Doetinchem-Velp

De gemeenschap Doetinchem-Velp is in augustus 2012 samengevoegd uit de gemeenschappen Doetinchem en Velp. Sinds november 2014 ontmoeten we elkaar voor alle activiteiten in het gebouw aan de Oranjestraat 52 te Velp. Daar vormen we een hechte gemeenschap met de ongeveer 80 actieve leden met het doel om zin en inhoud aan ons leven te geven en aan  iedereen die daarvoor open staat. Wij doen dit op basis van een religieus humanistische levensovertuiging.

Elke zondagmorgen komen wij bijeen voor een gezamenlijke dienst waarbij iedereen van harte welkom is. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die onze doelstelling ondersteunen. Wij willen elkaar bijstaan op de kruispunten van het leven, maar zoeken ook de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwingen en cultuur. Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten die de wereld een stukje mooier maken.

Tijdens de zomervakantie worden de erediensten in samenwerking met Arnhem en Nijmegen gehouden volgens onderstaand rooster:

  • zondag 30-juli in Arnhem, samen met Doetinchem-Velp.
  • zondag 6-augustus in Velp, samen met Arnhem.
  • zondag 13 augustus in Arnhem, samen met Doetinchem-Velp en Nijmegen.
  • zondag 20 augustus in Arnhem, samen met Doetinchem-Velp

Adres gebouw in Arnhem:

Winschotenstraat 46, 6835 AT Arnhem 

Voorganger

Loes van Rooij-de Goede

Graag zetten wij ons met onze naaste medewerkers in voor onze gemeenschap!

Stuur mij een e-mail

Tijmen Schmitt

Graag zetten wij ons met onze naaste medewerkers in voor onze gemeenschap!

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

In de gemeenschap Doetinchem-Velp werken we mee aan Werkoverleg Overheid Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem (WORLD). Ook vertegenwoordigen wij de Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) en maken wij deel uit van de Raad van Kerken afdeling Rozendaal.

Een paar keer per jaar houden we speciale diensten waarvan de inhoud gerelateerd is aan ONTMOETING en LEVENSKUNST. Wanneer zich mogelijkheden aandienen, die in de ruimste zin aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap beantwoorden, dan willen we daar graag op ingaan.

Contact

Doetinchem-Velp
Oranjestraat 52
6881 SG Velp
doetinchem-velp@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via doetinchem-velp@apgen.nl.