De Wereld

Gemeenschap De Wereld is bestemd voor alle leden van het Apostolisch Genootschap die kort of lang in het buitenland verblijven. Leden kunnen zo in verbinding blijven met elkaar, de gemeenschap en het genootschap. Hierbij kun je denken aan:

  • Emigranten
  • Overwinteraars
  • Expats
  • Backpackers
  • Vrijwilligers 
  • Stagelopers

Voorganger

Etienne van der Horst

Gemeenschap De Wereld staat voor het uitdragen van het apostolische gedachtegoed, waar ter wereld je ook bent. Wij zijn niet fysiek zichtbaar - bijna alle contacten lopen via internet - maar we zijn wel in beweging met elkaar. We zijn actief op onze vierkante meter.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Er vindt maandelijks een eredienst plaats (vaak de derde zondag) en maandelijks een verdiepingssamenkomst (vaak de eerste zondag). Ook is er om de twee weken op zaterdag jeugdkring en is er maandelijks, op de zaterdag voorafgaande aan de eredienst, een kinderkoorrepetitie.

Alle samenkomsten vinden plaats via internet. Voorafgaand ontvang je een link om te kunnen verbinden. Daarnaast is het mogelijk om – met een code van de Kerkomroep – de diensten van de eigen (thuis)gemeenschap in Nederland te beluisteren. Direct of op een later tijdstip. Deze code kan worden aangevraagd via dewereld@apgen.nl of via de plaatselijke administrateur.  

Agenda:

  • zondag 24 december (10:00 uur): Kerstwijding Openstaan voor het moment. Locatie: Internet Webex
  • vrijdag 25 december: Geen dienst, luisteren naar thuisgemeenschap

Contact

De Wereld
't Hoogt 4
3743 AT Baarn
dewereld@apgen.nl

Eredienst

Elke maand via internet