Schiedam (Nieuwe Waterweg)

De gemeenschap Nieuwe Waterweg van het Apostolisch Genootschap is een betrokken gemeenschap. Wij steunen elkaar bij het vinden van onze eigen weg in het leven en vinden het belangrijk om het leven samen te vieren. De wekelijkse erediensten bieden momenten van rust en overdenking. We willen liefdevol bijdragen aan een menswaardiger wereld en betrekken daarin onze jongeren. Onze gemeenschap bestaat uit 332 leden, waarvan 66 jongeren die woonachtig zijn in de regio Nieuwe Waterweg. Vanuit de betrokkenheid bij onze omgeving zoeken wij bewust de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturele achtergronden. Ons gebouw in Schiedam stellen we open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Voorganger

M. van de Lagemaat-van Zuilen

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wekelijks bestaat de gelegenheid de eredienst of jeugdsamenkomsten te bezoeken. Plaatselijk worden diverse activiteiten ondersteund: wij zijn lid van de Raad van Kerken Schiedam, betrokken bij het oecumenisch overleg Schiedam-Noord, week van de dialoog in Vlaardingen, gast aan tafel, Vredesweek en Kom in de Kerk. Ook dragen vele leden bij aan projecten als actie Schoenendoos van Edukans.

Er is een samenwerking met de Christelijke  Basisschool Kethel ten behoeve van buitenschoolse opvang. Onze koren zingen in verzorgings- en ziekenhuizen en bij speciale gelegenheden. In ons district repeteert een Jeugdkoor tweewekelijks in ons gebouw. Dit jeugdkoor is  regelmatig te beluisteren bij landelijke activiteiten, zowel binnen als buiten het Apostolisch Genootschap.

Loop op zondagmorgen gerust binnen. De eredienst begint om half tien. Je bent hartelijk welkom.

Contact

Schiedam (Nieuwe Waterweg)
Lindeijerstraat 5
3121 JB Schiedam
nieuwewaterweg@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via nieuwewaterweg@apgen.nl.