Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot 1 juli geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

24 december

De kracht van het kerstverhaal

Wat was ik blij toen ik Bethlehem zag liggen. De avond begon te vallen en het was koud. We moesten snel een beschutte plek vinden, want ik kon aan Maria merken dat het niet lang zou duren voor ons kind geboren zou worden.

Vanwege de volkstelling was het erg druk. Het kostte me moeite een slaapplaats te vinden. Toen ik het al bijna had opgegeven, bood een herbergier ons zijn stal aan. Dankbaar maakten we gebruik van zijn aanbod en installeerden we ons in het stro.

Midden in de nacht fluisterde Maria: “Het gaat beginnen…” Het was fijn dat op dat moment de vrouw van de herbergier binnenkwam, want ik wist echt niet wat te doen. Bewogen volgde ik de geboorte en ervaarde intens het wonder van dit nieuwe leven. Toen ik m’n zoon in mijn armen hield, noemde ik zijn naam zoals me in een droom was voorgezegd: ‘Jezus’.

Plots ging de staldeur open en enkele herders verschenen. Ze hadden gehoord dat er een kind was geboren, de redder die vrede op aarde zou brengen. Ze knielden bij de kribbe waarin de kleine Jezus lag.

Ik weet nog niet hoe ik dit allemaal moet begrijpen. Net hoorde ik van de herbergier dat er zelfs koningen onderweg zijn. En dan kijk ik naar dat kleine mensenkind vol beloften, en vraag ik me af hoe het verder zal gaan. Wat mij betreft wordt hij net zo’n goede timmerman als ik. Het is een mooi vak: je handen maken dingen die voor mensen van waarde zijn. En ik zal het hem leren.

Of dit verhaal echt zo is gegaan weten we niet. Het is eigenlijk niet van belang. De kracht van het verhaal is dat het antwoord op het diepste verlangen van de mens naar liefde, op de wereld komt in een gewoon mensenkind. De liefde begon klein en kwetsbaar. Ze vraagt om bescherming. Ze vraagt om mensen die liefhebben. Zo wordt ons eigen verhaal deel van het grote verhaal.


Laten we liefhebben en aan vrede werken

Kom vanavond naar de kerstwijding. Op meer dan 60 locaties!

Bekijk de andere challenges

 

challenge-22-titel.png