De wereld kan niet zonder mij!

Uit het lentenummer van 2019

De wereld kan niet zonder mij!

Wouter Belier filosofeert over het lied van Thé Lau en The Scene: Iedereen is van de wereld.

Zijn wij van de wereld of is de wereld van ons? Een klassiek filosofisch probleem. Aan de ene kant is er het denken van Aristoteles. Wij zijn volgens hem gemeenschapsdieren. Wij zijn dus echt van de wereld. Dat staat haaks op onze eigen tijd. Wij zien onszelf in de eerste plaats als autonome individuen. Eerst onze eigen autonomie, dan de wereld. De wereld is dus van ons.

Aan de ene kant zijn wij altijd zoon of dochter van iemand, wonen we in een bepaalde stad en spreken we een bepaalde taal. De wereld waarin wij geworpen worden, is er gewoon. Aan de andere kant voel ik me echt de persoon die ik zelf gekozen heb te zijn.

Onze opdracht is deze twee tegengestelde visies met elkaar te verzoenen. We zijn zowel degenen die de wereld haar vorm geven en bepalen wat het goede, ware en schone is, als degenen die door die wereld worden bepaald. Zonder anderen, zonder een gemeenschap of een wereld kan ik geen autonoom en vrij individu zijn. Maar die wereld kan er ook niet zijn zonder mij!

Iedereen is dus van de wereld en tegelijkertijd is de wereld van iedereen. Kernachtiger kun je het bijna niet zeggen.


Wat vind jij: zijn wij van de wereld of is de wereld van ons?Reageer op Facebook