Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

'Alsjeblief geen ruzie'

Het thema van de Vredesweek is ‘Vrede verbindt verschil’. Greco Idema reageert op de vraag ‘Wélke vrede verbindt verschil?’ Greco is hoofdredacteur van diverse bladen en websites, waaronder Volzin.nu, Ongrond.nl, Reliwerk.nl en KloosterKracht.nl. 

 “De afgelopen tien tot vijftien jaar heb ik, o.a. vanwege mijn werkzaamheden voor de multireligieuze website nieuwwij.nl en mijn interreligieuze projecten in kloosters, veel na kunnen en moeten denken over de vraag hoe om te gaan met verschillen. Verschillen tussen mensen en groepen, en dan steeds op het terrein van religie, zingeving en levensbeschouwing. Eerlijk gezegd heb ik daar nog steeds niet een eenvoudig antwoord op gevonden. Wel heb ik een lichte allergie ontwikkeld voor de woorden ‘vrede’ en ‘wereldvrede’. Vrede als onbereikbaar ideaal werkt niet. Iemand die hierin veel voor mij heeft betekend is filosoof Bart Brandsma. Hij zegt: ‘Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar vrede is een lange rij conflicten waar we beschaafd mee omgaan.’ Conflicten ontstaan doordat we juist veel op elkaar lijken, zegt Brandsma. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde: prima scholing, interessant werk, een mooi huis, en uiteraard erkenning en waardering. Doordat die dingen ‘schaars’ zijn, ontstaan er conflicten. Conflicten horen bij het leven. Belangrijk hierbij zijn de verschillende karaktertypen. Het is belangrijk om te weten dat verschillen er gewoon bij horen. Dat het ene karaktertype niet beter is dan het andere. Ik kom uit een conflict-mijdend gezin. Alsjeblieft geen ruzie, geen conflicten: liever bepaalde zaken negeren of niet uitpraten. Als er iets is wat ik heb afgeleerd, dan is het dat conflictmijdende. Af en toe zijn conflicten prima, zelfs noodzakelijk, om vrede te vinden. Negen van de tien keer ben ik achteraf blij met een conflict. Het is zoals Brandsma aangeeft: het gaat om hoe beschaafd we met die conflicten omgaan.” 

Fotografie: privébezit
Bron: ledenmagazine De Stroom nr 3 2020