Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

'Verband met gerechtigheid'

huib.jpg

Het thema van de Vredesweek is ‘Vrede verbindt verschil’. Huib Zegwaart reageert op de vraag ‘Wélke vrede verbindt verschil?’ Huib is docent Theologie aan de christelijke hogeschool Windesheim. 

 “Al in de Bijbel heeft het begrip vrede iets dubbels. Enerzijds behoort het in het Oude Testament tot de zegenbeden (Numeri 6: 24-26) en in het Nieuwe Testament tot de wensen waarmee Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen (Johannes 14:27 en 16:33 – deze laatste tekst hing in mijn kinderjaren boven het bed van mijn ouders). Het is iets wat door God geschonken wordt. Anderzijds is vrede ook iets om aan te werken. Zo spreekt Jezus de vredestichters zalig (Mattheüs 5:9). Het is kennelijk niet vanzelfsprekend dat men vrede heeft onder elkaar, ook in de vroege kerk niet. Ook in de aansporingen van Paulus gaat het er dikwijls over en in de eerste Petrusbrief worden gelovigen opgeroepen om ‘vrede voortdurend na te jagen’ (1 Petrus 3: 10-11). Jacobus legt een verband met gerechtigheid. In hoofdstuk 3:18 lezen we: ‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.’ Een situatie van vrede is hier de context waarbinnen de vruchten van gerechtigheid (dit is: in de juiste relatie staan tot alles en allen en al die relaties recht doen) kunnen bloeien. Hier klinkt het Hebreeuwse begrip sjalom in door – een begrip dat veel meer inhoudt dan alleen de afwezigheid van oorlog en strijd. Door de theologie geïnspireerd hebben kerken en gelovigen zich ingezet voor de vrede. Zo betoogde men in de Koude Oorlog tegen de wapenwedloop en tegen kernwapens. Dat gebeurde in West-Europa, maar ook aan de andere kant van IJzeren Gordijn. Heeft het geholpen? Is dat wel een goede vraag? Ook al zou het niet helpen, dan nog kun je je inzetten als vredestichter, toch?” 

Fotografie: prive bezit
Bron: ledenmagazine De Stroom nr 3 2020