Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

'Het kernwoord is kavana'

Marianne van Praag.jpg

Het thema van de Vredesweek is ‘Vrede verbindt verschil’. Marianne van Praag reageert op de vraag ‘Wélke vrede verbindt verschil?’ Marianne is rabbijn van de liberaal joodse gemeente Beth Jehoeda in Den Haag. 

 “Het Hebreeuwse woord voor vrede is sjalomSjalom is afgeleid van sjaleem, dat ‘heel’ betekent. Heel in de zin van: volmaakt. Bij sjalom gaat het niet alleen om vrede tussen mensen, maar ook om vrede in mensen. Daarmee gaat vrede ook over de vervolmaking van G’d’s Schepping. Want volgens de joodse traditie heeft de Schepping van de wereld een ‘tweeheid’ in de wereld tot gevolg gehad. Eerst was er alleen G’d. Toen vervolgens de mens werd geschapen, werd daardoor de eenheid van het goddelijke verbroken. Vanaf dat moment was er verdeeldheid. Tussen de mensen onderling en tussen de mensen en G’d. De taak van de mens op deze wereld is de weg terug te vinden naar de oorspronkelijke eenheid. Daartoe kreeg de mens maar liefst 613 ge- en verboden. Helaas is het bijna niet mogelijk alle ge- en verboden in acht te nemen. Dus moeten we kiezen. Het kernwoord bij die keuze is de kavana: de intentie waarmee we de keuze maken. Kavana komt van het Hebreeuwse woord kivoen, dat richting betekent, dat waar je hart zich op richt. Wanneer wij met de juiste kavana iets doen of laten, zijn wij op weg naar vrede. Door de ander oprecht te benaderen, naar hem of haar te luisteren, interesse te tonen en niet weg te kijken, zijn wij al een heel eind op de goede weg. En dan is er nog die zo belangrijke zin: ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Dát is volgens de joodse traditie de weg naar vrede, naar heel zijn en naar de vervolmaking van G’d’s Schepping.” 

Fotografie: Werkhof Gemeenschap
Bron: ledenmagazine De Stroom nr 3 2020