Wekelijkse inspiratie

Aandachtig en respectvol leven vraagt wat van ons

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 26 mei 2019

Met zijn song Arcade heeft Duncan Laurence de harten van velen veroverd. Wat zijn we trots, ook op de persoon die hij is. In een documentaire vertelt hij openhartig dat hij als kind werd gepest. In het omgaan met zijn gevoelde imperfectie is hij nu een voorbeeld voor anderen.

Afgelopen zondag ontmoette ik een grote groep jongeren van 12 tot 15 jaar. Ze ontdekten al dat zelf gelukkig zijn en de ander gelukkig maken, samenhangen. Ze proberen hun eigen imperfectie en die van anderen te accepteren. Hun vrienden opnieuw te vergeven en er voor elkaar te zijn als het spannend of moeilijk wordt in het leven. Leeft niet iedereen op van oprechte aandacht, ook van de belangrijke aandacht voor jezelf?

We zijn van nature gemakzuchtig

Toen ik op weg naar de jongeren in het radioprogramma Vroege Vogels hoorde dat er 75% minder insecten zijn dan 25 jaar geleden, dacht ik aan een liedje dat ik zelf als kind zong:

Behoud, bescherm de wereld
en al wat daarop leeft!
Dat is de taak voor ieder
die medeverantwoording heeft.


Een korte, veelzeggende tekst. De mens is van nature gemakzuchtig. Het moet ons dus kennelijk steeds gezegd worden: dat het uitmaakt wie je bent en wat je doet. Dat we onlosmakelijk deel zijn van de natuur, die rondom en ook in ons is. Dit jaar is de zesde editie van Fête de la Nature, mede mogelijk gemaakt door het Apostolisch Genootschap.

Je ziel laten raken

Wat vraagt het toch van ons dat we voortdurend met grote aandacht en respect leven! Ofschoon ik niet alle consequenties van mijn handelen kan overzien, heb ik er wel degelijk beeld bij. Het is goed mij regelmatig af te vragen door wat of wie ik geraakt word in het leven: door de natuur, door vriendschap. Er is zoveel wat mijn ziel raakt. Zien we nog mogelijkheden om bij de kern van ons menszijn te komen? Misschien zijn daar sleutels tot de ziel voor nodig als verstillen, verlangen, verwonderen, danken, verbinden, opnieuw beginnen. Hieruit kan nieuwe inspiratie ontstaan om tot aandachtig en respectvol leven te komen.

Leven met aandacht en respect

Want…:

aandachtig en respectvol leven is jezelf zien, jezelf leren kennen, eerlijk durven zijn, je ziel
verzorgen.
aandachtig en respectvol leven is regelmatig stilstaan bij de gebeurtenissen in de wereld. Wat gebeurt er nu echt en op grond waarvan?
aandachtig en respectvol leven is de schoonheid van de natuur vieren en deze bewaren. Dit vraagt nogal wat. Heb ik er het nodige voor over?
aandachtig en respectvol leven is de ander zien, in zijn blijheid of in zijn nood, (zielen)vriendschap
tonen.
aandachtig en respectvol leven is aanvoelen wat er gebeuren moet, je verantwoordelijkheid oppakken, ook als het lastig is.

Verantwoordelijkheid nemen

Apostolisch zijn is aandachtig en respectvol leven, vanuit verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven waar we allen deel van zijn. Jong en oud dragen bij aan een mooiere, leefbare wereld wanneer zij zich hiervan bewust zijn en er verantwoordelijkheid voor nemen.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap