Wekelijkse inspiratie

Alles begint met een gedachte...

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 7 juli 2019


Deze maand is het vijftig jaar geleden dat miljoenen mensen op televisie zagen hoe astronaut Neil Armstrong de trap van de raket afdaalde en zijn voet op de maan zette. Via een krakende radioverbinding hoorden we op aarde zijn historische woorden: ‘Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid.’ En dat is het gebleken. Ruimtevaart en de reizen naar de maan heeft veel nieuwe technologie voortgebracht. Denk aan de sprongen vooruit in medisch onderzoek en verdere ontwikkeling van de computer en van onze mobieltjes.

Motor voor daadkracht

Er is echter veel aan die beroemde maanreis vooráfgegaan, zoals het gevoel van verwondering én de grote creativiteit van de mens. Ze zijn de motor voor de daadkracht die nodig is om zo’n ruimtereis te kunnen maken. In 1865 schrijft Jules Verne al een boek over een reis naar de maan. Bijna honderd jaar later spreekt president Kennedy de beroemde woorden: We choose to go to the moon! Alles begint met een gedachte ...

Een antwoord voor morgen

Een gedachte is een nog onuitgesproken woord. Daarom is het dus heel belangrijk hoe en van waaruit ik denk! Wat is de basis van ons denken en handelen? Er dringen zich in deze tijd vragen op die, net als vijftig jaar geleden, daadkracht vereisen. De ruimtewedloop deed niet alleen onze fascinatie voor wetenschap groeien, het gaf ons ook een nieuwe kijk op onze aarde en dwong ons na te denken over onze fragiele planeet. Want hoe mooi de ruimte of de maan ook is, onze aarde zelf is minstens zo kostbaar. Dit betekent dat er nu maatregelen genomen moeten worden om te zorgen voor een leefbare wereld, voor onze kinderen, hun kinderen en die van hen. Hoe denk ik mee over wat vandaag een duurzaam en heilzaam antwoord is voor de dag van morgen? Wat is mijn basis?

Geloven en werken

Ons ethisch besef heeft invloed op ons doen en laten. Dit wordt zichtbaar in de relatie met de natuur, met de dieren en met de mensen met wie we samenleven. Als apostolische mensen leven we vanuit een grondslag van geloven en werken. We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkt en tot uiting kan komen in liefdevol handelen. Deze gedachten zijn niet nieuw. Duizenden jaren geleden werden ze al in de Bergrede verwoord. Alles begint met een gedachte …

Zo leren we aanvoelen wat goed en van waarde is en wat niet en hoeven niet meer bij álles heel diep na te denken. Dat geeft ruimte om spontaan te leven, elkaar nabij te zijn in voor- en zeker in tegenspoed en om op de wijsheid in onszelf en anderen te vertrouwen.


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap