Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

De kunst van 'voluit Bourgondisch leven'

Wekelijkse inspiratie door Inge de Bos - 1 maart 2020

Geluk dat is een glimlach,
de juf die aardig doet.
Geluk is dat ze zeggen:
oh, dat kan jij heel goed!
Geluk dat is alleen zijn
en spelen met de poes.
Geluk is als het lekker ruikt
naar warme appelmoes

Geluk, geluk, geluk!
Dat is een fijn gevoel.
Want het wiebelt in je benen
en het kriebelt in je zij.
Je voelt vlinders diep vanbinnen
en je ogen staan heel blij!
Weet jij wat ik bedoel...?
Dat is geluk!1


Een kinderlied waar je blij van wordt, toch? Tegelijkertijd weet ieder van ons dat het niet altijd wiebelt in je benen. Het leven is hardnekkig in zijn tegenstrijdigheden. Naast het geluk van het moment waar het in dit lied over gaat, is er ook zoiets als levensgeluk, bestaansvreugde. Die vorm van geluk bestaat erin om, naast de positieve ervaringen, ook de pijnlijke aspecten om ons heen en in onszelf te omarmen. Dat klinkt bijna onmogelijk maar de vraag is of ik basaal het leven met alles wat dat met zich meebrengt wil aanvaarden. Wie om zich heen kijkt, ziet voortdurend polariteiten: eb en vloed, dag en nacht, oorlog en vrede. Bewust leven is als het ware ademen tussen alles wat er gebeurt.

Vallen, vallen, vallen en weer opstaan

In de christelijke wereld is de veertigdagentijd ingegaan. Een periode waarin mensen zich bezinnen en bewust afstand doen van overvloed. Ze staan stil bij het lijden van Jezus, het lijden in de wereld en misschien ook dat in hun eigen leven. Na zo’n periode kan Pasen een doorleefd feest van opstaan en opnieuw beginnen zijn. Soms is het nodig de contrasten op te zoeken want ‘was er geen schaduw, hoe zou ik zien het licht?’.  Meestal hoeven we niet op zoek, maar doen de contrasten zich vanzelf voor. Mensen stellen ons teleur, we stellen onszelf teleur, we maken fouten en verliezen de moed. Wat is het waardevol om een geloof te hebben waarbij je je kan verbinden aan het vertrouwen dat het altijd mogelijk is een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden. Dat iemand tegen jou zegt: ’Ik geloof in jouw oprechte intenties, ik geloof dat jij een mens bent om lief te hebben’. Dat helpt om onze tekortkomingen te erkennen én vervolgens de moed te vinden om een nieuwe poging te doen.

De angst om fouten te maken, kan je verlammen. Levenskunst gaat ook over vallen, vallen, vallen en weer opstaan. Opstaan als in: je opnieuw realiseren wat je werkelijk wilt, je oorspronkelijke intentie. Spijt betuigen, herstellen waar mogelijk zonder jezelf kleiner te maken.

Een bourgondisch geloof is een JA-geloof

In mijn volle leven heb ik het nodig om regelmatig even stil te staan en mezelf af te vragen: wie wil ik zijn? Mijn geloof, apostolisch-zijn, helpt me bij het creëren van die momenten, tussen mensen te zijn die zo’n zelfde moment zoeken. Alles wat in een eredienst gebeurt draagt bij aan de overtuiging dat het mogelijk is om weer als nieuw de week in te stappen. Dat geeft energie en vergroot mijn draagvermogen. Iemand zei het deze week zo: ‘De eredienst is als een douche’. Je spoelt af wat hindert en kijkt opgefrist de wereld in.

Voluit leven en -als het even kan- ook voluit genieten van het leven. Je mág er zijn en je bént er nog. Bourgondisch in het leven staan betekent voor mij: ruimte voelen om te zijn wie je wilt zijn en voor wat het leven mooi maakt, genieten van het leven, ondanks alles en inclusief alles. Ik leg de lat hoog daar waar het gaat om het werken aan mijn idealen. Ik realiseer me waar ik tekortschiet, maar wil het leven ook voluit vieren. Dat is de kern van mijn geloof, een bourgondisch geloof. Een ‘JA’ geloof!

Want ja!, ik geloof hartstochtelijk in jou, ik geloof in liefde, ik geloof in troosten en nabij zijn, ik geloof in warme appelmoes, ik geloof dat vrede mogelijk is, ik geloof in fouten maken en vergeven, ik geloof in opnieuw verbinden. Dát geeft zin aan mijn bestaan en draagt bij aan mijn levensgeluk.


 

Inge de Bos


Inge de Bos

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap

 

1  Het kriebelt in je zij door G. Brokerhof-van der Waa