De vrede werken

Wekelijkse inspiratie door Annemariek Meelker - 9 augustus 2020

Overal ter wereld worden dagelijks papieren kraanvogels gevouwen als universeel symbool van vrede. In Hiroshima en Nagasaki hangen op gedenkplaatsen miljoenen kraanvogels - ook van jaren geleden - als zichtbaar, eeuwig verlangen naar vrede.

Inosuke Hayasaki was veertien jaar toen op 9 augustus 1945 de atoombom op Nagasaki viel, net voordat hij de fabriek in wilde gaan. Als door een wonder werd hij door een pilaar beschermd. Elke dag staat hij nu onder het door hem ontworpen kunstwerk in het gedenkpark en spreekt bezoekers aan op hun vermogen om de vrede te bewaren. Niet bitter, maar hoopvol en gericht op de toekomst. Hij ziet mensen uit de hele wereld, hij geeft zijn kaartje, wil met je op de foto, vertelt zijn verhaal en verspreidt zo het verlangen naar vrede en menswaardigheid.

Bewust kiezen
In diezelfde periode, 75 jaar geleden, zijn in Nederlands-Indië mensen blootgesteld aan oorlogsgeweld en werd er groot verlies geleden. In de kampen waren mannen en vrouwen elkaar tot steun en bemoedigden elkaar. Als door een wonder overleefden een jongen van zeven jaar en zijn moeder deze moeilijke tijd. Hij schrijft me dat het belangrijk is te herdenken. In Nederland herdenken we daartoe jaarlijks op 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Arnon Grunberg zei in zijn speech op 4 mei jl.: ‘Herdenken is altijd ook een manier om aan te geven wie je niét wenst te zijn, maar wie je toch meent te kunnen worden’. Het tot mij door laten dringen dat ik bewust moet kiezen om geen dader van on-vrede te zijn is een van de de uitkomsten van mijn apostolisch-zijn.

Vredeswerk
Toen wij Inosuke in 2019 ontmoetten, was hij 88 jaar. Hij heeft in ons het bewustzijn aangeraakt dat elke keuze voor vrede en menswaardigheid ertoe doet. Hij doet een persoonlijk appel, uitgedrukt in handen en voeten en anderhalf woord Engels, om daar op jouw plek ook aan te werken. Wat een gedrevenheid  om dag in dag uit je boodschap te delen, terwijl de actualiteit laat zien dat er nog zoveel werk te verzetten is als het op vrede aankomt. Als wij denken aan onze reis door Japan denken wij aan hem, aan zijn vredeswerk.

Het is geen verdienste dat ik mag schrijven over vrede, dat ik mag gedenken, dat ik de mensen om me heen kan vertrouwen, dat…(vul maar in). Misschien wilt u, wil jij, mee-denken, mee-gedenken, mee-herdenken en innerlijk verbinding maken met het verlangen naar vrede en menswaardigheid. En daar ook vorm aan geven. Dan is de kraanvogel die je vouwt, letterlijk of in gedachten, een bouwsteen aan die ene wereld voor alle mensen.


annemarieke png.png

Annemarieke Meelker

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap