Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Er zijn, uit dankbaarheid

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 8 maart 2020

Onderlinge verbondenheid kan op een mooie wijze tot uiting komen, maar ook op minder mooie manieren. Zo heeft een nieuw virus wereldwijd veel mensen besmet. Met verstrekkende gevolgen. Onze gedachten gaan uit naar hen die in zorgelijke omstandigheden verkeren. En naar hen die zorg leveren. Het onderwerp houdt de gemoederen flink bezig en angst maakt ons waakzaam. Maar overmatige angst maakt ons nodeloos onzeker en misschien zelfs eenzaam. Daarom is het goed aandacht te hebben voor de raad en richtlijnen van de overheid en deze op te volgen.

Troost

Regelmatig deel ik tekeningen, droomdekentjes en knuffels uit aan kinderen in het ziekenhuis die het dubbel moeilijk hebben. Sommigen zijn namelijk – bovenop hun ziekte – eenzaam. Niet alleen naar Nederland gevluchte kinderen, maar ook kinderen die in isolatie liggen. Ze zijn dan extra blij met een tekening of een knuffel. Zo’n knuffel biedt troost bij verdriet en gezelschap bij eenzaamheid. Uit liefde gegeven geeft hij een gevoel van veiligheid. Al is hij geen vervanging van menselijk contact.

Meeleven

Compassie helpt je het leed te zien in de wereld om je heen en zet aan tot actie. Oprecht meeleven geeft energie, over en weer. ‘Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij ónszelf.’ schrijft Rutger Bregman in zijn boek De meeste mensen deugen. Wie wil ik zijn in relatie tot mijn omgeving? Belangrijk je dit af te vragen.

Even stilstaan

Even stilstaan, even uit de pas en jezelf dan oefenen in het ‘er zijn’. Dat vraagt aandacht en concentratie in een vol en jachtig leven. Het is een noodzakelijke oefening om je te bepalen bij dat wat jij echt van waarde vindt. De snelle verspreiding van het coronavirus toont dat, naast de vele ontdekkingen die de mens doet op medisch gebied, hij nog altijd kwetsbaar is en dat goede zorg voor lichaam, ziel en geest onontbeerlijk is om zo gezond mogelijk te blijven en onze energie op een goede manier in te zetten. Hoe doet u dat? Wat past bij u het beste?

Voeden en onderhouden

In een wekelijkse inspiratie stond ooit: ‘Alles wat van waarde is in het leven, kwijnt weg als we het niet regelmatig voeden en onderhouden. Volgens een Indiaas gezegde is ieder mens "een huis met vier kamers: een lichamelijke, een mentale, een sociale en een spirituele. De meeste mensen zijn geneigd vaak in één kamer te zijn, maar zolang we niet iedere dag in elke kamer komen, al was het maar om hem te luchten, zijn we geen heel mens."' Al onze kamers vragen om onderhoud.

Mens zijn is verbonden zijn. Soms alleen al door aan elkaar te denken. Als we dat eens te meer beseffen, kan een gevoel van dankbaarheid ons overkomen.

Dankbaarheid

In het vervolg op zijn boek Een jihad van liefde zegt Mohammed El Bachiri: ‘Wanneer de stroom van verdriet, wanhoop en woede ons probeert mee te voeren, is dankbaarheid de enige tak van hoop en troost waaraan we ons vastgrijpen. Die tak is er altijd.’¹ Aldus een kwetsbare, niet gebroken man, die zich inspant de liefde levend te houden en kracht put uit de contacten die hieruit voortvloeien.

Liefde laten voelen

Veel mensen zijn voor ons van grote waarde of zijn dat in het verleden geweest. Dierbare herinneringen aan hen kunnen ons op eenzame momenten sterken. Vol dankbaarheid voelen we ons dan gedragen. En als we in het nu kansen grijpen elkaar royaal de liefde te laten voelen, laten we geen kostbaar moment voorbijgaan.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 De odyssee van Mohamed, M. El Bachiri