Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Even en eindeloos … nu!

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 15 december 2019

Wat ritme geeft aan alles wat leeft,
wat eind en begin in zich heeft,
wat wijsheid ziet groeien,
kan verstrooien en boeien,
wat telkens weer nieuwe kansen geeft.
Levenstijd, verwachting en herinnering.
Levenstijd, een spiegel van verandering,
soeverein en onverdiend,
vijand en vriend.
Levenstijd, wonderlijk, weergaloos,
even en eindeloos … nu!

We zijn deel van een niet te doorgronden schepping en ook deel van een lange reeks generaties. Ieder mens komt uit die schepping voort en als je zo’n gedicht tot je laat doordringen, voel je je met dat mysterie één en overvalt je een gevoel van verwondering. Door één te zijn met het leven ervaar je de volheid en heelheid in al zijn schoonheid. Daar is even geen angst, onzekerheid of twijfel.

Deel zijn en deel hebben

Ik denk dat ieder mens diep vanbinnen verlangt naar volheid en heelheid. Zo'n gevoel van verbondenheid omschrijven we wel als religieus. Af en toe even stilstaan in de tijd en je realiseren waar je deel van bent en deel aan hebt, is heel belangrijk. Want naast noeste werkers zijn mensen religieuze wezens, op zoek naar oorsprong en betekenis.

Het is goed om je regelmatig te her-inneren dat jij, als deel van de schepping, voorzien bent van het hoogste talent: de liefde. Wanneer je je daarmee identificeert, met dat wat je echt bent in plaats van alleen je naam, je werk of je nationaliteit, blijf je in je kracht, ook als iemand je beledigt, commentaar op je heeft of je land bekritiseert …

De ander erkennen in enigheid

Jezus sprak over het Koninkrijk Gods binnen je bereik. Dat gaat over de kracht van de liefde, hier en nu. Liefde betonen is allereerst het schenken van ruimte aan de ander om anders te mogen zijn dan jij. Als iemand gewaardeerd wordt in zijn eigenheid door een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord of een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke ontwikkeling. Die waardering voor een ander is heel kostbaar. We hebben elkaar hard nodig. Niet als verkondigers van absolute waarheden, maar als moedige mensen die in vrijheid elkaar steunen en erkennen in hun enigheid.

Kerst gaat over de geboorte van een mens en over de geboorte van een kostbare gezindheid. Het gaat over iemand die nieuw de wereld instapt, onbevangen. Met prachtige talenten en ongekende mogelijkheden en vooral met een boodschap van hoop en liefde. Hoop en liefde die het in mij nooit mogen begeven. Een diepe geraaktheid door het wonder van jouw en mijn bestaan draagt daaraan bij. Het is de moeite waard dat keer op keer te her-inneren en te voeden, want:

Wat ruimte schept om verder te gaan,
wat wacht op een zin van bestaan,
wat inzicht kan geven hoe in liefde te leven,
wat zomaar voorbij kan zijn gegaan.
Levenstijd, verwachting en herinnering.
Levenstijd, een spiegel van verandering,
soeverein en onverdiend,
vijand en vriend.
Levenstijd, wonderlijk, weergaloos,
even en eindeloos … nu!

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap