Geliefd is de mens

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 21 maart 2021

Heeft u het al gehoord? Dat mooie lied? Goed luisteren … Hoge heldere tonen rijgen zich aaneen tot een prachtig voorjaarslied. Het is het nieuwe geluid van de langverwachte lente. En het mooie ervan is: het is overal te horen. Zet je ramen open, loop naar buiten, wees stil en de voorstelling begint. In het bos, de tuin, op straat, de plekken waar het klinkt. Daar zitten de merels, de mussen en de mezen. En wij zitten op de eerste rang, gratis!

Zon weer krachtiger
Vandaag is de dag waarop de lente begint. Voor zover wij weten, is die datum de vogels niet bekend. De lente begint op het moment dat nacht en dag even lang zijn. Perfect in balans zou je zeggen. Het moment waarnaar we verlangen.

De lente is de tijd waarin de zon weer krachtiger wordt, krokussen uit de grond schieten, staldieren naar buiten mogen en gras kan worden gemaaid. Het zijn gebeurtenissen en handelingen die bij het leven horen, bij de mens. Een levensritme dat bijna onverstoorbaar doorgaat. Bijna, want ook in dit voorjaar moeten we ons nog houden aan regels die uiteindelijk weer perspectief gaan geven om ons vrij te kunnen bewegen.

Geduld met elkaar
We zullen die vrijheid wellicht opnieuw moeten ontdekken, zoals een kind dat doet. Als vader of moeder zou je je kind soms willen behoeden een weg op te gaan die op grond van je eigen ervaring heilloos lijkt. Maar ervaring is lang niet altijd overdraagbaar. Elk kind wil de wereld zelf ontdekken en zoekt actief grenzen op. Dat is maar goed ook, want anders zou er geen vooruitgang zijn. Bovendien kan de mens van zijn fouten leren en besluiten het anders te gaan doen. Wil hij leven, moet hij veranderen1. Het vraagt veel liefde, ruimte om fouten te maken en… geduld met elkaar.

‘Dit huis is gered’
Een niet zo vaak aangehaald verhaal is dat van Zacheüs. Hij was hoofd van de belastinginners en schatrijk. Hij wilde Jezus weleens zien en klom in een vijgenboom om over de menigte heen te kijken. Toen hij aankwam, keek Jezus omhoog. ‘Kom naar beneden, vandaag kom ik bij u langs.’ Zacheüs ontving hem blij, maar de omstanders spraken er schande van: ‘Hij is te gast bij een slecht mens.’ Zacheüs zei tegen Jezus: ‘Heer, de helft van mijn bezit zal ik weggeven aan de armen en de mensen die ik heb afgeperst, zal ik viermaal zoveel teruggeven.’ Dat terwijl Jezus nog geen woord had gezegd. Hij volstond met: ‘Dit huis is vandaag gered2.Hij zag de mens achter zijn doen of laten. De mens die kennelijk anders wilde, maar een impuls nodig had het in daden om te zetten.

Op je schreden terugkeren
Het vraagt levenskunst zo naar de ander te kijken en niet te snel te oordelen. We hebben allemaal onze goede voornemens en soms pakt het toch anders uit. Die keren dat je een serieus probleem in je leven vaststelt en na veel wikken en wegen met volle overtuiging kiest voor een oplossing die niet de goede blijkt te zijn. Wat is het dan belangrijk om op je schreden terug te keren en een nieuwe weg in te slaan. Durf ik keuzes te maken? Durf ik op keuzes terug te komen? Geef ik anderen de ruimte om keuzes te maken én erop terug te kunnen komen?

Zingende vogels
Dit is een basishouding die verbindt. Het begint met open te staan voor de ander, je kwetsbaar op te stellen, goed te luisteren en stil te zijn vanbinnen. In momenten van strijd, twijfel of innerlijke onrust is er soms een tegenhanger nodig. Iets wat van schoonheid is en troost biedt. Dat kan het geluid van zingende vogels zijn, iemand die jou op andere gedachten brengt of een stil gebed bij het ochtendgloren. Vanuit ons religieus gevoel kiezen we voor een humane levenshouding.

Geliefd is de mens. Geliefd bent u, ben jij.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Naar: Bijbelse miniaturen, Carel ter Linden, p. 39-40

2 Naar: Lucas 19:1-10