Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Het gaat altijd over liefde

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 8 december 2019

In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit.

Al vind je dit alles onzin –
het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht.
1

De tijd van verwachting is begonnen, van even stilstaan en beseffen dat het vieren van kerst geworteld is in een lange traditie. In onze westerse wereld is dat veelal de christelijke traditie van het vieren van het lichtfeest. En vooral het vieren van de geboorte van een gezindheid die mensen samenbrengt in vrede en liefde. Het gedicht van Claudia de Breij staat symbool voor: laat liefde lichten.

Niet vanzelf-sprekend

Al duizenden jaren geleden stelde de mens vragen over zijn bestaan, over waar hij vandaan komt en over wat blijft aan het eind van het leven. Deze vragen zijn niet alleen ontstaan vanuit het willen weten, maar ook vanuit de hoop, verwachting en het verlangen om een zinvol bestaan te leiden. Het leven is niet vanzelf-sprekend, je moet er als het ware zelf mee in gesprek.

De draad kwijt

Zo'n gesprek met het leven is niet altijd eenvoudig. Het kale leven kent geen eerlijkheid, begrip, compassie of solidariteit. Menigmaal openbaart het zich als weerbarstig en loopt het heel anders dan voorgesteld of gepland. Dan zijn we vaak even de draad kwijt en kost het moeite om het begin van een antwoord te vinden. Ofschoon we elkaar zouden gunnen om snel weer verder te kunnen, is het belangrijk onszelf en de ander ruimte en tijd te geven om de draad weer op te pakken. Om daarna hopelijk samen verder te trekken in het mooie avontuur dat het leven zeker ook is. Naast dat het weerbarstig kan zijn, geeft datzelfde leven ons ook vermogens om hier een antwoord op te hebben: om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn of opnieuw te kunnen worden.

Stilstaan in de tijd

In de komende weken zijn er tal van terugblikken op het afgelopen jaar waarin we zullen worden herinnerd aan hoogte- en dieptepunten. Hoe kijken we terug? Waar werd ik blij van of juist verdrietig? Wat neem ik mee het nieuwe jaar in, waar verlang ik naar en wat wil ik loslaten? Om daarachter te komen is stilstaan in de tijd een krachtig hulpmiddel.

Even aandacht voor m’n menszijn
even nu, op deze plek.
Even stilstaan bij de afspraak
die ik met het leven heb.
2

Dit stilstaan bij wat er werkelijk toe doet in het leven, levert veel op. Als we om ons heen kijken, zien en ervaren we die rijkdom. Op veler gebied plukken wij de vruchten van wat er uit liefde is opgebracht voor een menswaardiger bestaan. Maar elke volgende generatie heeft weer verse vruchten nodig. En die zullen wij moeten kweken.

Gaat het over liefde?

Door me te bezinnen op de afspraak die ik met het leven heb, overzie ik beter het geheel en weet ik wat ik voeding moet geven, wat ik in het licht moet zetten en wat ik moet snoeien. Bij het stellen van levensvragen blijven wezenlijk: gaat het nog over liefde, gaat het nog over licht?

Ik wens ons toe dat we in de weken naar kerst zullen toewerken naar die gezindheid van liefde en licht. Die gezindheid is als een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis van generatie op generatie aangereikt. En ook nu weer vraagt deze om voortzetting en overdracht.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap1 Liefde, Claudia de Breij
2 Even, jeugdkoorlied Apostolisch Genootschap