Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

© iStock / ArtFamily

Het is van belang het mooiste verhaal ooit te blijven vertellen

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 25 december 2019

 

Een opa leest met zijn kleinzoon het kerstverhaal. “M’n kleinzoon slaat voorzichtig de bladzijden om. Hier en daar probeert hij wat te lezen: z’n vinger volgt de letters, ik zie zijn lippen de woorden vormen. Als hij het wil, lees ik het straks voor, dit verhaal dat van alle tijden is over het licht dat steeds opnieuw in ieder mens geboren moet worden. Ineens moet ik eraan denken dat ik lang geleden – ik was ongeveer zo oud als hij nu is – voor het eerst zong: ‘Ik wil zo graag een lichtje zijn, een lichtje koesterend warm. Dat altijd maar weer schijnen wil voor ieder rijk of arm’. Hoe vaak heb ik het daarna wel niet gezongen? Het was een kinderliedje, maar nu voelt het als een gebed dat regelmatig bij me opkomt, al is het soms met andere woorden. Wat is me veel meegegeven …
Mijn kleinzoon kijkt op van het boek: ‘Opa, wil je voorlezen?’”

Het kerstverhaal
Opa leest voor uit de Kijkbijbel: “In die tijd geeft keizer Augustus in Rome het bevel tot een volkstelling: iedereen in het Romeinse rijk moet zich laten inschrijven! Dat moet gebeuren in de plaats waar je familie vandaan komt. Zo moeten Maria en haar man Jozef op reis. Helemaal naar Bethlehem. Want daar komt de familie van Jozef vandaan: daar is zijn verre voorvader, koning David, geboren! In Bethlehem krijgt Maria haar kind. In een stal. Want in de herberg hadden ze geen plaats kunnen krijgen. Ze doet haar kind doeken om en legt het in een voerbak. In het veld buiten de stad zijn herders. In de nacht passen zij op elkaars schapen. Ineens schrikken een paar herders op. Zij hebben een engel gezien. Die zegt dat er in Bethlehem een kind is geboren, dat vrede op aarde komt brengen: ‘Ga naar hem toe. Hij ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld.’ ‘Kom,’ zeggen de herders tegen elkaar ‘laten we naar Bethlehem gaan. Kijken wat er gebeurd is.’ Vlug lopen ze naar de stad. Ze vinden Maria en Jozef en het kind, dat in de voerbak ligt. De herders vertellen wat hun is gezegd. Maria bewaart al deze woorden in haar hart en blijft erover nadenken. Er komen ook wijze mannen, uit een ver land. Ze hebben daar een heldere ster gezien en die ster gaat nu voor hen uit. De ster blijft staan boven Bethlehem. Boven het huis waar het kindje van Maria en Jozef is. De wijze mannen zijn erg blij. Ze gaan naar binnen. Daar zien ze het kind en Maria, zijn moeder. Ze knielen diep voor hem neer. Ze openen hun kistjes met kostbare geschenken. Het is allemaal voor hem: goud en wierook en mirre. Ze reizen daarna weer naar huis.”

Laat je zien
Het is van belang om het mooiste verhaal ooit te blijven vertellen. Daar nog eens bij stilstaan brengt ons dichter bij de betekenis van het feest van het licht. Want het is telkens een appel aan ons allen: verspreid ook zelf het licht van de liefde. We kunnen toekomstige generaties liefde en vrede toewensen, maar we moeten vooral ervoor zorgen dat het licht nu in ons brandend is. Dus: laat je zien!

Laat je horen
Iemand die het afgelopen jaar in het Midden-Oosten honderden kinderen uit benarde situaties redde, zei: “Deze daad zal door echoën. Deze kinderen zullen ooit kinderen krijgen en hopelijk worden het liefdevolle, barmhartige en gewetensvolle mensen.” ¹ Geluid moet wel eerst klinken, wil het kunnen echoën. Dus: laat je horen!

Doe wat je kunt
Voelen we het belang en de urgentie van overdracht van waarden? En zijn we doordrongen van onze verantwoordelijkheid om hierin tot voorbeeld te zijn? Geloven we erin dat een mens, dat ik, het verschil kan maken, ook in een tijd met wereldwijde uitdagingen? Het doet ertoe wat ik doe, dat ik het licht van vrede en liefde laat schijnen. Dat geeft betekenis aan het leven en aan mijn leven! Dit speelt zich altijd in de eerste plaats af in de kleine wereld, tussen mensen met wie ik samenleef. Meer hoeft niet en kan ook niet.

de dag breekt aan
weer een
doe wat je kunt ²


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

Uit: Toespraak van Sinan Can, 4 mei 2018, St. Stevenskerk, Nijmegen
2  Uit: gedicht Over engelen, Czeslaw Milosz