Het leven leren leven

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 15 november 2020

Wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast 

Wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is bedacht
 

Wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went

Wees niet bang je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij
1

Wie kent niet het gevoel bang te zijn om fouten te maken? We voelen ons soms zo onzeker. Helemaal als we menen te moeten voldoen aan een beeld dat anderen creëren. Elk mens leeft echter in zijn leven in zijn omstandigheden, met zijn antwoorden.

Helpen vanuit diepgevoelde verbondenheid
Er zijn wereldwijd veel mensen onzeker over hun toekomst: door polarisatie als gevolg van verkiezingen of door het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt, ziekenhuizen overvol maakt en verlies van werk veroorzaakt. Je hoopt dat als je hulp zoekt, je mensen vindt die oprecht en van harte willen helpen. Vanuit diepgevoelde verbondenheid. Is dat ook niet wat wij willen doen vanuit ons ideaal?

Zonder nieuwe kansen kunnen we niet
Een ideaal is ook wel een ‘grote droom’. Die grote droom om in liefde te werken aan een menswaardige wereld kan weleens botsen met de realiteit. Soms pakt het verkeerd uit, ondanks alle goede bedoelingen. Gelukkig behoort het elkaar en jezelf nieuwe kansen geven ook tot die grote droom. We zouden niet zonder nieuwe kansen kunnen …

We moeten leergierig zijn
Het gedicht hierboven ademt de kunst van het leren leven. Leren hoe we omgaan met de schijnbare tegenstellingen die we tegenkomen. Als we leergierig zijn, zijn we ontvankelijk voor het nieuwe, het onbekende, voor dat wat achter onze beperkingen ligt. Ook als genootschap zullen we die leergierigheid aan de dag moeten leggen. Opdat we inspirerende gemeenschappen blijven vormen. Wie hunkert daar niet naar? Een lied van het genootschap eindigt met:

Het leven leren leven
met alles wat het geeft
en ruimte leren geven
die ieder nodig heeft.
Waar ik ben naar harmonie
steeds als levenskunst te streven;
als een tuinman in zijn hof wil ik leven.2

Graag leef ik zo, vanuit verwondering en in verbondenheid. Met het gevoel verantwoordelijkheid te durven nemen en die ook te delen.

 


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Uit: Wees niet bang, Freek de Jonge en Bert van de Kamp, Augustus 2007
2 Levenskunst: de tuinman, lied Apostolisch Genootschap