Wekelijkse inspiratie

© Hollandse Hoogte (deze afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet verspreid worden)

Het wordt een stad van vrede als je zelf bijdraagt

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 14 april 2019

In deze tijd van het jaar, in de week voor Pasen, hoor je weer wat vaker het verhaal van Jezus van Nazaret. Jezus is op weg naar de stad Jeruzalem, in de volksmond ook wel ‘stad van vrede, van het welbevinden van alle mensen’ genoemd. Maar zelfs al heet een stad zo, dan wil dat nog niet zeggen dat je daar vrede of welbevinden vindt.


Jeruzalem is een stad met een bewogen verhaal. En juist daarin ontvouwt zich tweeduizend jaar geleden de kracht van een mens die leeft vanuit een bijzonder godsbesef. Deze mens wil dát brengen wat hij als innerlijke roeping voelt: liefde, vrede en gerechtigheid. Hij wil dit brengen in alle huizen en mensen inspireren liefdevol te leven.

‘Vredevorst’

Voorwaar geen gemakkelijke opdracht. Zelfs zo moeilijk, dat Jezus, wetende wat hem te wachten staat, smeekt om deze ‘drinkbeker’ aan hem te laten voorbijgaan. Hij is maar een ‘gewoon’ mens, een mens van vlees en bloed. ‘Vredevorst’ wordt hij genoemd, omdat hij - ondanks druk en tegenstand - zijn hart volgt.

Waar je gelukkig bent

In onze tijd hebben we nog steeds het perspectief voor ogen van een stad van vrede. Maar dat is steeds een zoektocht: om in een stad waar veel verschillende mensen wonen, voluit en onbevreesd te kunnen leven. Zo’n stad dient een plek te zijn waar mensen elkaar dragen en verdragen, vanuit een gevoel van saamhorigheid. Een plek waar gefeest wordt, waar verdriet wordt gedeeld. Waar mensen geboren worden en sterven, werken en bidden. Een plek van ontmoeting, waar je gelukkig bent, kunt stralen. In zo’n stad wil je wonen. Daar voel je je thuis.

Hier heb je een plek

Dat thuis voelen gebeurt pas echt wanneer je zelf actief bijdraagt aan de stad van vrede. Vanuit dankbaarheid voor het feit dat je de stad niet zelf hebt gebouwd (Jozua 24:13), maar er een plek in hebt gekregen. Vanuit liefde ook, en met het oog op vrede.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap