Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Hoe geef je liefde door?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 10 november 2019

De volgende woorden zijn afkomstig uit een brief die apostel Paulus waarschijnlijk in het jaar 55 schreef aan de christengemeente in Korinthe:

“De liefde oefent geduld, de liefde toont warmte, de liefde wordt niet jaloers, zij praalt niet, blaast zich niet op, laat zich niet gaan, is niet uit op eigenbelang, laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan, verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Ze verdraagt volkomen, ze vertrouwt volkomen, ze hoopt volkomen, ze volhardt volkomen. (…) Want wij kijken nu nog in een spiegel, raadselachtig, maar dan oog in oog. Nu is mijn kennen nog ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Nu blijven bestaan: geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de belangrijkste daarvan is de liefde.”

Door het kordon breken

Het licht van de liefde moet steeds weer doorgegeven worden. God zoeken en zichtbaar maken als liefdemacht, van mens tot mens. Hoe doe je dat in de praktijk? Toen in 1944 duizenden Duitse krijgsgevangenen door de straten van Moskou marcheerden, werden de generaals vooraan met hoongelach ontvangen. Maar toen achteraan de haveloze, magere soldaten voorbijkwamen, brak een vrouw plotseling door het kordon en bood een van hen een stuk brood aan. Daarna kwamen er vrouwen van alle kanten. De soldaten waren geen vijanden meer, maar mensen.

Van verlatenheid naar trouw

We kunnen ons ‘van God verlaten’ eenzaam voelen. Het zijn dan mensen die in hun liefdevol handelen God een gezicht geven. Dit kan leiden tot een verlangen om zelf een liefdevol mens te zijn, om boven jezelf uit te stijgen. Dan kantelt het perspectief van verlatenheid naar roepingsbesef en trouw, zoals in dit lied wordt bezongen:

In stille trouw weet ik mijn leven 
gedragen door de liefdesmacht. 
Als ik haar zoek, zal zij mij geven: 
geloof en hoop en nieuwe kracht. 

Zij is mijn bron, mijn diepste drijfveer, 
een kleinood dat ik koesteren moet, 
want als haar gloed mij dan verwarmt weer, 
wordt ook mijn denken mild en goed.

Geef God een gezicht

Liefde brengen, liefde zichtbaar maken, daar kun je je op bezinnen, je kunt erover spreken, je erin oefenen. Dat helpt onszelf en anderen. Het belangrijkste is dat we het doen. De mens is zich ervan bewust dat hij bestaat. Uit die bewustwording komt de verwondering voort, het sterke gevoel van verbondenheid en de grote verantwoordelijkheid voor het leven als geheel. Het is ons aller betekenisvolle opdracht om de liefde er, oog in oog, van mens tot mens, te doen zijn.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap